Пројекат за запошљавање Рома и маргинализованих група у Срмској Митровици

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: Спровођење пројекта „Креирамо могућности за кројење новог живота“ започеће данас у Сремској Митровици.
1
Фото: Промо

Реч је о пројекту који се имплементира кроз програм „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ – Иницијатива за инклузију 3, а спроводи се у оквиру сарадње са Немачком организацијом за међународну сарадњу ГИЗ, у сарадњи са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

Циљ пројекта је обезбеђивање подршке зеленом запошљавању и самозапошљавању Рома и других рањивих група кроз примену одрживих иновативних модела социјалног предузетништва и циркуларне економије. Најважније активности пројекта се огледају кроз спровођење обука за Роме и друге рањиве групе у области зелене и циркуларне економије, посебно рециклаже текстила. Ствараће се услови за започињање и одржавање пословања, сакупљање, сортирање и обраду текстила на специфичним и иновативним производним линијама конфекцијског шивења и прављења производа од текстила и слично.

На нивоу пројекта, обуке ће у складу са мапираним потребама и могућностима похађати више од 50 корисника, док ће од тог броја 15 особа бити запослено код познатог послодавца, пет најбољих пословних идеја ће бити подржано финансијски, а 10 особа ће бити подржано за стицање прихода кроз опремање конфекцијским мини -постројењима.

Град Сремска Митровица ће у склопу пројекта подржати иницијативе у области циркуларне и социјалне економије за најрањивије групе становништва и кроз доношење важних стратешких докумената који гарантују финасијску и институционалну одрживост оваквих и сличних иницијатива на нивоу града.

Такође, са циљем промовисања примера добре праксе и потенцијала применљивости модела у сличним локалним заједницама и предузећима широм Срема и Војводине, велика пажња ће бити посвећена видљивости пројекта и информисања што шире групе заинтересованих.

Са циљем што ефикаснијег и одговорнијег управљања, пројектни тим града Сремска Митровица је учествовао на радионици за управљање пројектним циклусом у Врднику. Носилац пројекта је Град Сремска Митровица, док су пројектни партнери Регионална развојна агенција Срем, Центар за економско унапређење Рома, Кластер социјалног предузетништва Војводина и Унија послодаваца Војводине. Укупна вредност пројекта је близу 110.000 евра. Предвиђено је да се пројекат спроводи годину дана, односно до 30. новембра идуће године.

М. Стакић

EUR/RSD 117.5844
Најновије вести