Ваздух прве категорије, бука појачана у целом граду

Еколошки статус нашег града одговара карактеристикама развијене урбане средине, какву Нови Сад представља. Како је за „Дневник” објаснила в. д. заменица начелника Градске управе за заштиту животне средине Елма Бјелица, под еколошким статусом мисли се на елементе стања животне средине, пре свега ваздуха, воде и буке.
nova Panorama_17-RHA
Фото: Dnevnik.rs

– Програм мерења нивоа буке у животној средини у граду за период од 2016. до 2018. године утврђује се на осам мерних места која су одабрана као репрезенти појединих делова града – рекла је Елма Бјелица. – По резултатима, ниво буке углавном прелази граничне вредности на свим мерним местима, изузев на Телепу и у центру у вечерњим сатима, а у Петроварадину током целог дана.

Како је објаснила наша саговорница, истраживања су показала да бука негативно утиче на здравље, изазивајући стрес, који је главни окидач за настанак различитих болести, те је веома битно наћи решење тог проблема. Ниво буке код Универзитетског кампуса прелази граничне вредности у свако доба дана и када се направи статистичка анализа, то значи да је 22 до 29 одсто становника било угрожено буком, а од девет до 12 одсто је било веома угрожено. Ниво буке се мери на Сајмишту, у дворишту Спортског центра „Сајмиште”, на Новом насељу у вртићу „Гуливер”, на Телепу, у Петроварадину у ОШ „Јован Дучић”, у центру на платоу Покрајинске Владе, у дворишту у Змај Јовиној 3, у Универзитетском кампусу и на Салајци, у Партизанској 37.

– Главни извор буке на територији града је саобраћај и као привремену меру заштите од буке у животној средини треба радити на његовом унапређењу – казала је Елма Бјелица. – Конкретне мере ће бити дефинисане акционим планом, међутим, за његову израду неопходно је прво урадити стратешку карту буке. Наше јавно предузеће „Урбанизам” започело је израду стратешке карте буке града Новог Сада, те се надамо да ће она ускоро бити готова.

По њеним речима, од септембра 2016. до септембра 2017. године организоване су ноћне акције у којима се поступало се по пријавама грађана, те је по службеној дужности инспекцијски прегледано 313 угоститељских објеката, а поднето је доста захтева за покретање прекршајног поступка.


Катастар зеленила

Како је навела Елма Бјелица, за правилно планирање очувања и унапређења зеленила важна је израда катастра зеленила, који би, осим прецизирања локације зеленила, утврдио и његове врсте и категорије, као и стање. За 2018. годину планирано је да се уради методологија за израду катастра зеленила, која првенствено треба да дефинише параметре које он треба да садржи, затим њихову анализу, али и њихову доступност. Зато ће се прво радити пилот-пројекат, по којем ће се наћи место за прву примену методологије, и то ће бити неко од наших заштићених природних добара, највероватније Каменички или Футошки парк. Након тога, планирано је да се уради катастар за целу градску територију.


– Последњих година квалитет ваздуха се побољшао те поново припада првој категорији – навела је Елма Бјелица. – Успостављена је и локална мрежа места за мерење нивоа загађујућих материја, којом се одређује број, распоред мерних места, као и обим, врста и учесталост мерења.

По речима наше саговорнице, постоје три мерна места која спадају у локалну мрежу, а то је код месне заједнице „Соња Маринковић”, код зграде „Дневника” и у Шангају. Код Спенса је четврта станица и припада Агенцији за заштиту животне средине.


Нови парк после 40 година

Програмом коришћења новца буџетског фонда за заштиту животне средине, који сваке календарске године доноси градоначелник, а уз претходну сагласност надлежног министарства, планирају се пројекти који ће допринети очувању и унапређењу зеленила на јавним површинама.– У оквиру тих пројеката почело је подизање новог парка који ће красити део северно од Ранжирне станице и Улице Радомира Раше Радујкова, тако да можемо да се похвалимо да ће Нови Сад, после 40 година, коначно добити нови парк – рекла је Елма Бјелица. – Приликом конципирања пројеката и одлучивања, ЈКП „Градско зеленило” и Градска управа за заштиту животне средине узимају у обзир и предлоге, примедбе и сугестије грађана и у складу с могућностима, трудимо се да свима изађемо у сусрет и да се озелене и ти делови који су можда остали непримећени.


– У 2017. мерења су показала да је од 365 дана, 341 дан квалитет ваздуха био добар, а 25 дана умерено добар, што значи да он ниједног тренутка није био нездрав за осетљиве групе. Анализа концентрације испитиваних параметара не показује значајне разлике у односу на период зимски–летњи, али ипак можемо

закључити да је просечна концентрација зими мало повишена у односу на лето, вероватно због ложишта у домаћинствима и уопште због грејања. У складу са Законом о заштити ваздуха, а у циљу унапређења квалитета ваздуха за Нови Сад, урађен је План квалитета ваздуха чије доношење је у поступку, а којим су дефинисане мере за унапређење квалитета ваздуха – рекла је Елма Бјелица.

И. Миклоши

EUR/RSD 117.5833
Најновије вести