Лане смртно страдала три радника у Средњебанатском округу

ЗРЕЊАНИН: У 2018. години, на територији коју покрива Одсек инспекције за рад и радне односе Средњобанатског управног округа, десиле су се 44 тешке повреде на раду. Три радника су смртно страдала - у два случаја биле су тешке повреде са смртним исходом и једна смртна повреда на месту рада.
1
Фото: Једна од несрећа догодила се на овом градилишту

- Повреде су се највише догађале у индустрији, пољопривреди, трговини на велико и мало и грађевинарству. Најчешћи узроци су непрописан рад са опремом, некоришћење прописаних средстава за личну заштиту на раду и неоспособљеност за безбедан рад. Међу узроцима су и непримењивање основних начела организације и извођења радова и одустајање од прописаног и утврђеног процеса рада – истиче инспекторка за рад и радне односе Вера Лазаров.

Лазаров додаје да су узроци и лоша координација учесника у раду и ангажовање лица без уговора о раду. До повреда долази и због тога што ангажована лица претходно нису упозната са технологијом рада.

Повреде се најчешће догађају понедељком, и то у првој смени. Мушкарци се повређују чешће него жене. Што се тиче старосне структуре, најчешће се повређују запослени између 31 и 35 година, и 46 и 50 година.

Одсек инспекције за рад и радне односе донео је прошле године пет решења о забрани рада на месту рада. Донео је и шест решења о отклањању недостатака. Поднето је 11 захтева за покретање прекршајног поступка против послодаваца, као и једна пријава за покретање кривичног поступка против послодавца.

-  Како би се повреде на раду смањиле и настала штета била много мања неопходно је да и послодавац, али и запослени, испуне своје обавезе. Послодавци имају обавезу да обезбеде безбедан и здрав рад у сваком аспекту и требало би да примене све превентивне мере. Запослени морају да се придржавају прописаних мера и сарађују са послодавцем како би се превентивне мере примениле. Само променом нивоа свести и код послодаваца и код запослених повреде на раду се могу спречити – истиче Лазаров.

Ж. Балабан

EUR/RSD 117.5737
Најновије вести