Царска бара добиће мост и нове објекте за посетиоце

ЗРЕЊАНИН: Јавна презентација Плана управљања Специјалним резерватом природе „Царска бара” за период до 2031. године, као и расправа везана за усвајање овог документа заказане су за 29. јул од 13 сати у Барокној сали Градске куће.
с
Фото: Приватна архива

План ће, како је најављено из установе „Резервати природе”, представити руководилац Службе заштите и одрживог развоја Мира Дроњак и стручна сарадница за заштиту природе Јасна Јованов, после чега ће уследити дискусија.

В.д. директора „Резервата природе” Дејан Јованов је у уводној речи, у документу који ће бити представљен заинтересованој јавности, навео да доношење плана управљања „Царском баром” представља значајан корак јер је он важан алат за обављање свих законом предвиђених функција управљача, а то је ова зрењанинска установа.

-Овим документом се планира сваки аспект нашег рада у наредних десет година, било да се ради о активностима заштите и очувања врста, научним истраживањима или развоју система посећивања или едукацији запослених. С обзиром на то да се ради о десетогодишњем плану, очекујемо да ћемо у току његовог спровођења испунити предвиђене циљеве – навео је Јованов.

План управљања Специјалним резерватом природе „Царска бара” за период од 2022. до 2031. године је конципиран и програмски разрађен тако да садржи све елементе на које упућује Уредба Владе Републике Србије о проглашењу заштићеног подручја, као и неопходне мере које ће се предузети на основу мониторинга стања заштићеног подручја и постављених циљева за функционално оспособљавање, заштиту, развој и одрживо коришћење.

„Садржај и обим планираних активности је такав да се у средњорочном периоду обезбеди спровођење прописаних мера заштите, развој научно-истраживачких, културних, васпитно- образовних, информативно-пропагандних и других функција, као и развој одрживог туризма, установљење развојних делатности, уређивање и изградња подручја, са укључивањем локалног становништва, власника и корисника простора, невладиних организација и других заинтересованих страна у њиховој реализацији”, пише у овом документу. 

У периоду до 2031. планира се, између осталог, уређење излетишта, адаптација и постављање нових монтажних објеката уз чуварску кућу са сувенирницом, као и нових тоалета, уређење простора за угоститељске услуге и за школу у природи, као и постављање мањих пропратних објеката. У плану је и постављање пумпе за воду и биопречистача отпадних вода, изградња моста на Старом Бегеју и паркинга за посетиоце са стазом до центра за посетиоце, као и уређење пешачке стазе на левој обали Старог Бегеја.

Управљач има намеру и да уреди стазу кроз  шуму, такозвану Потковицу, од  излетишта до Царске баре, да уреди и одржава Стазу здравља и адаптира видиковац на Перлеској бари

Управљач има намеру и да уреди стазу кроз шуму, такозвану Потковицу, од излетишта до Царске баре, уреди и одржава Стазу здравља и адаптира видиковац на Перлеској бари.

Специјални резерват природе „Царска бара“ уредбом Владе Србије је проглашен заштићеним добром прве категорије. Резерват се налази на територији града Зрењанина и обухвата делове катастарских општина Лукино Село, Стајићево, Перлез, Книћанин и Бело Блато. Укупне је површине 4.726 хектара, од чега је 3.017 хектара у државној својини, а 1.709 у приватној и другим облицима својине.      

Ж. Б.

EUR/RSD 117.3269
Најновије вести