Селектор Ђерона позвао 35 играча за предстојеће квалификације за ЕП

Пред ру­ко­мет­ним на­ци­о­нал­ним ти­мо­­ Србије налазе се квалификационе утак­ми­це за пла­сман на Европ­ско пр­вен­ство 2022. го­ди­не, које ће се одржати у Мађарској и Словачкој.
toni djerona
Фото: Youtube Printscreen

Ре­пре­зен­та­ци­ју Ср­би­је, под руко­вод­ством но­вог се­лек­то­ра Шпан­ца То­ни­ја Ђеро­не и на ње­го­вој премијери на клу­пи, оче­ку­ју две утак­ми­це, пр­ва 5. јануара у Зре­ња­нину са Француском, а четири да­на ка­сни­је у Кретеју са Француском. Поново ће, 13. јануара, Србија ће у Зрењанину угостити Грчку.

На спи­ску селектора ђероне налазе се - гол­ма­ни: То­дор Јан­дрић (ППД За­греб – Хр­ват­ска), Вла­ди­мир Цу­па­ра (Ве­спрем – Ма­ђар­ска), Де­јан Ми­ло­са­вљев (Бер­лин – Не­мач­ка), Тибор Иванишевић          (Вецлар – Немачка) и Милан Бомештар (Металопластика), ле­ва кри­ла: Не­ма­ња Илић (Ту­луз – Фран­цу­ска), Милош Грозданић (Кобург – Немачка) и Младен Шотић (Војводина), пи­во­ти: Ми­јај­ло Мар­се­нић (Бер­лин – Не­мач­ка), Жи­ван Пе­шић (Нек­се – Хр­ват­ска), Зоран Николић (Констанца – Румунија), Вук Миленковић (Словен Градец – Словенија) и Иван Поповић (Чурго - Мађарска), де­сна кри­ла: Ву­ка­шин Вор­ка­пић (Ме­та­ло­пла­сти­ка), Бог­дан Ра­ди­во­је­вић (Мол Пик Се­гед – Ма­ђар­ска) и Дарко Ђукић (Спортинг – Португалија), бе­ко­ви: Миљан Вуковљак (Војводина), Или­ја Абу­то­вић (Рај Не­кер Ле­вен – Не­мач­ка), Немања Обрадовић (ППД Загреб – Хрватска), Стеван Сретеновић (Бакау – Румунија), Пе­тар Ђор­ђић (Бен­фи­ка – Пор­ту­га­ли­ја), Ла­зар Ку­кић (Бен­фи­ка – Пор­ту­га­ли­ја), Алек­са Ко­ла­ко­вић (Сан Ра­фаел – Фран­цу­ска), Пе­тар Не­на­дић (Ве­спрем – Ма­ђар­ска), Не­ма­ња Зе­ле­но­вић (Ге­пин­ген – Не­мач­ка), Мар­ко Ву­јин (Вар­дар – Ма­ке­до­ни­ја), Јо­ви­ца Ни­ко­лић (Вој­во­ди­на), Драшко Ненадић (Кобург – Немачка), (Иван Мошић (Кокс – Финска), Стефан Петрић (Партизан), Стефан Додић (Металург - Македонија), Марко Милосављевић (Железничар 1949), Милан Милић (Нант – Француска), Никола Црноглавац (Бакау – Румунија) и Милош Орбовић (Мотор – Украјина).

Ј. Г.

EUR/RSD 117.5811
Најновије вести