ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД НЕПОПУЛАРАН Радије у затвор него да чисте улице

Малолетник из Београда недавно је у Котору за поморску несрећу у Будви са смртним исходом, осуђен уместо класичног затвора на 120 сати друштвено корисног рада.
f
Фото: Илустрација, www.dnevnik.rs

За сада још није познато где ће осуђени малолетник одслужити 120 сати друшвено корисног рада нити шта ће радити, али је изрицање овакве казне поново скренуло пажњу на алтернативне санкције и њихову примену.

Оваква мера садржана је и у домаћем законодаству. Тренутно новосадска повереничка канцеларија извршава двадесетак казни рада у јавном интересу,  док их је 175 у целом систему извршења ванзаводских санкција и мера у Србији. Ово је у надлежности Одељења за третман и извршење ванзаводских санкција и мера, Повереничке службе Управе за извршење кривичних санкција, како за кривична дела, тако и за прекршаје. 

- У овом тренутку имамо закључене уговоре са 295 предузећа - речено је “Дневнику“ у Управи за извршење кривичних санкција (УИКС) уз напомену да је прва казна рада у јавном интересу, уписана је у матичну књигу почетком 2007. године.   

Како нам је објашњено, предности ове врсте казне те,  што осуђено лице остаје у друштвеној заједници, не прекида му се радни однос, бави се бесплатним радом у корист друштвене заједнице, растерећују се затвори...Такође, овај вид санкције представља уштеду и за друштво - осам сати казне рада у јавном интересу одговара  једном затворском дану.   

Од 175 осуђених на друштвено користан рад у Србији, двадесетак се извршава на новосадском подручју

Иако доста популаран у свету, друштвено користан рад, или рад у јавном интересу, као алтернатива затворској или новчаној казни, у Србији је и даље непожељан. Грађани Србије ће пре у затвор него да чисте улице или брину о старима, писао је ове године Танјуг, на основу разговора с председником београдског Прекршајног суда.

Да грађани Србије нерадо раде у јавном интересу показује и пример из 2014. године, када је Прекршајни суд у Београду након мајских поплава све прекршајне налоге мењао радом у јавном интересу и то у Обреновцу. Наводно, суд се на тај корак одлучио у намери да учини добро свима, па је махом новчане казне од 5.000 мењао за рад у јавом интересу ,

„Од око 2.500 тих решења, 666 њих је постало правоснажно и послато поверенику за извршење алтернативних санкција. Од тога 37 лица је платило казну, а само један човек је казну одрадио”, навео је поменути саговирник агенцији.

Искуства новосадског Прекршајног суда се не разликују много, изјавио је недавно за “Дневник” председник наведеног суда мр Каменко Козарски.

У поступку извршења јемчи се поштовање достојанства лица према којем се спроводе санкције и мере. Наиме, особа  према којем се спроводи извршење не сме бити стављено у неравноправан и дискриминаторски положај (због расе, боје коже, пола, језика, вере, политичких и других уверења, националног или социјалног порекла, имовног стања, образовања, друштвеног положаја, сексуалне оријентације или другог личног својства).    

Казна рада у јавном интересу изриче се у трајању од 30 сати до 360 сати. Најчешће се изричу за крађе, лаке телесне повреде, угрожавање сигурности, учествовање у тучи, уништење или оштећење туђе покретне ствари, шумска крађа, неовлашћена производња и  стављање у промет опојних дрога.

Казна рада у јавном интересу из области прекршаја изриче се за дела из области јавног саобраћаја.  

Такође , рад у јавном интересу не сме угрожавати здравље и безбедност осуђеног и обавља се код правног лица које се бави пословима од јавног интереса, а нарочито хуманитарним, здравственим, еколошким или комуналним делатностима. Оваква казна извршава се на тај начин што се осуђена лица упућују код послодаваца с којима је закључен уговор. Они обављају лакше послове у трајању од осам часова дневно.

Надзор над извршењем  казне рада у јавном интересу обавља повереник Управе за извршење  кривичних санкција. Послодавац омогућава услове рада и непосредно надгледа рад осуђеног лица, док повереник врши надзор над осуђеним лицем и послодавцем.

Ваља напоменути, да у случају  да осуђено лице не испуњава обавезе, Повереник о томе обавештава суд, који казну или остатак казне рада у јавном интересу преиначава у затворску казну.

М. Вујачић

 

EUR/RSD 117.5361
Најновије вести