Уз новчану накнаду с Бироа рада иде и пензијски стаж

НОВИ САД: Многи старији радници пензију су приморани да дочекају на евиденцији незапослених.
biro za nezaposlene
Фото: Дневник/ С. Шушњевић

У тренутку када прикупљају документацију за пензионисање, често им није јасно на који начин се уписује стаж с Бироа рада, за који су имали право на новчану накнаду.

У Фонду ПИО објашњавају да се време привремене незапослености није одувек признавало у стаж осигурања, а тек када је постало актуелно питање остваривање права радника за чијим радом је престала потреба, наметнула се обавеза регулисања стажа осигурања проведеног на Бироу по основу примања накнаде за коју је плаћен допринос за пензијско и инвалидско осигурање.

Тако, по Закону о ПИО обавезно су осигурана и лица за чијим је радом престала потреба, као и лица којима је запослење престало због стечаја, ликвидације, односно у свим случајевима предстанка рада послодавца, док остварују новчану накнаду према прописима о раду и запошљавању. Тим лицима у стаж осигурања рачуна се време за које, у складу с прописима о раду и запошљавању, примају новчану накнаду за коју је плаћен допринос.


Подаци по службеној дужности

Јединствену пријаву за незапослене раднике који примају новчану накнаду подноси искључиво Национална служба за запошљавање по службеној дужности. НСЗ такође подноси пријаву података о стажу и заради накнади, такозвани М-4, као и пријаву промене тих података – М-8.

Уколико у матичној евиденцији нису регистроване пријаве података о стажу и заради, Фонд ПИО ће их прибавити од НСЗ-а службеним путем.


То значи да радници који добијају новчану накнаду на евиденцији НСЗ-а  остварују право из пензијског и инвалидског осигурања под истим условима као и лица која су обавезно осигурана по другом основу. Прецизније, на износ новчане накаде плаћају се доприноси за пензијско и инвалидско осигурање и њихов обрачун и уплату ради Национална служба за запошљавање. Месечна новчана надокнада исказује се у бруто износу, од којег се одузимају доприноси за здравствено и пензијско осигурање, а нето износ добија незапослени радник.

Периоди за које је извршена исплата новчане накнаде и плаћен допринос за ПИО утврђује се у матичној евиденцији и представља стаж осигурања који се узима у обзир приликом остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања. Ти периоди могу да износе најмање три месеца, а највише 24, и то уколико раднику до испуњења првог услуга за остваривање права на пензију недостаје до две године. Износ исплаћене новчане накнаде за који је плаћен допринос представља основицу осигурања која служи за обрачун права на пензију.

Љубинка Малешевић

EUR/RSD 117.5649
Најновије вести