Злостављање старијих особа – озбиљан друштвени проблем

НОВИ САД: Светски дан свесности о злостављању старијих особа, 15. јун, покренула је Међународна мрежа за превенцију злостављања старијих особа (ИНПЕА) 2006. године, а Генерална скупштина УН га је у својој резолуцији А/РЕС/66/127 признала од 2011. године. Резолуцијом се, како подсећа Институт за јавно здравље Војводине, позивају све државе чланице, организације система Уједињених нација и друге међународне и регионалне организације, као и цивилно друштво и појединци да обележе овај дан на одговарајући начин.
starost stari
Фото: pixabay.com

Злостављање старијих је проблем који постоји како у земљама у развоју тако и у развијеним земљама, али се обично премало пријављује глобално. Стопе раширености или процене постоје само у одабраним развијеним земљама — у распону од 1% до 10%. Иако је обим малтретирања старијих непознат, његов друштвени и морални значај је очигледан. Као такав, захтева глобални вишеструки одговор, који се фокусира на заштиту права старијих особа.

Глобално, предвиђа се да ће се број случајева злостављања старијих повећати, јер многе земље имају становништво које брзо стари, чије потребе можда нису у потпуности задовољене због ограничења ресурса. Предвиђа се да ће се до 2050. године глобална популација људи старих 60 и више година више него удвостручити, са 900 милиона (у 2015. години) на око 2 милијарде, при чему ће огромна већина старијих људи живети у земљама са ниским и средњим приходима. Ако удео жртава злостављања старијих особа остане константан, број жртава ће се брзо повећати због старења становништва и порасти на 320 милиона жртава до 2050. године.

Кршење људских права старијих особа

Према Светској здравственој организацији, злостављање старијих може се дефинисати као „појединачан или поновљен чин, или недостатак одговарајуће активности, који се дешава у било којем односу у ком постоји очекивање поверења, што узрокује штету или узнемиреност старијој особи“. Злостављање старијих може имати различите облике као што су физичко, психичко или емоционално, сексуално и финансијско злостављање. Такође, може да буде резултат намерног или ненамерног занемаривања.

У многим деловима света дешава се злостављање старијих, али недовољно се препознаје или реагује. Овај озбиљан друштвени проблем донедавно је био скривен од очију јавности и сматран је углавном приватном ствари. Чак и данас, злостављање старијих и даље је табу, углавном потцењено и игнорисано од стране друштава широм света. Међутим, повећавају се докази који указују на то да је злостављање старијих важан проблем јавног здравља и друштва.

Обим проблема

Студија из 2017. заснована на најбољим доступним доказима из 52 студије у 28 земаља из различитих региона, укључујући 12 земаља са ниским и средњим приходима, процењује да је у години која је претходила истраживању 15,7% људи старијих од 60 година било подвргнуто неком облику злостављања. Ово је вероватно потцењено, јер се пријављује само 1 од 24 случаја злостављања старијих, делом зато што се старији људи често плаше да пријаве случајеве злостављања породици, пријатељима или властима.

Студија пружа обједињене процене раширености броја старијих људи погођених различитим врстама злостављања (са поменутим ограничењем): психичко злостављање: 11,6%, финансијска злоупотреба: 6,8%, занемаривање: 4,2%, физичко злостављање: 2,6%, сексуално злостављање: 0,9%.

Шта се сматра злостављањем?

Психолошко

Понашање које изазива душевну бол, стрес или страх. На пример: исмевање или претње, узнемиравање или понижавање., спречавање избора или доношења одлука, задржавање наклоности.

Финансијско

Незаконито или непрописно коришћење новца, имовине или других ресурса. На пример, неовлашћено одузимање новца или имовине, злоупотреба пуномоћја, не враћање кредита, коришћење куће и/или комуналија без доприноса трошковима.

Физичко

Наношење бола, повреда или употреба силе. На пример, ударање, гурање, грубо понашање, прекомерна употреба лекова, неодговарајућа употреба ограничења или затварања.

Сексуално

Сексуални чинови без пристанка или експлоататорско понашање. На пример, неприкладно додиривање, сексуални чинови са неким који није у стању да се изјасни о пристанку.

Занемаривање

Не обезбеђује физичке, емоционалне или друштвене потребе. На пример, неадекватна храна, одећа или склониште, недостатак друштвеног контакта и подршке, не треба да се води рачуна о здрављу.

10 знакова злостављања старијих:

Страх од одређене особе или људи.

Анксиозност без очигледног разлога.

Раздражљивост и претерана емоционалност.

Представљање као беспомоћно, безнадежно и тужно.

Коришћење контрадикторних изјава које нису резултат менталне конфузије.

Неспремност да се отворено разговара. На пример, чекање одговора неговатеља.

Избегавање уобичајене количине физичког, очног или вербалног контакта који ова особа користи.

Немате довољно новца за потрепштине или за плаћање рачуна.

Необјашњива повлачења са банковних рачуна.

Имовина нестаје.

EUR/RSD 117.2760
Најновије вести