НС: Одложено поновљено суђење за смрт грађевинца пре 9 година

НОВИ САД: У новосадском Вишем суду је одложено рочиште поновљеног претреса против петорице окривљених поводом погибије грађевинског радника Љубише Бенцуна услед струјног удара, пре  девет година на градилишту хале на Римским шанчевима у Новом Саду.
visi sud u novom sadu
Фото: Dnevnik (Filip Bakić)

Након, што је Апелациони суд укинуо првостепену пресуду из марта прошле године у којој су првоокривљени и још двојица оптужених осуђени на по годину дана, данас је требало да се одржи друго рочиште поновљеног поступка, али је због ангажовања новог браниоца, који је јуче био спречен да присуствује првостепеном поступку наредно је заказано за 22. децембар, пред већем судије Иване Јосифовић, која је преузела овај предмет.

Оптужени су бравар Дане Рогић (63) из Шајакша, дипл. инг технологије Мирослав Гвозденовић (73) из Сремске Каменице, дипломирани инжењер елкетротехнике Драгослав Јовановић (72) из Новог Сада, дипломирани грађевински инжењер Драго Бановић (53) из Новог Сада и дипломирани архитекта Божидар Важић (48) из Новог Сада.

Према наводима оптужнице, 15. марта 2011. године на градилишту на Римским шанчевима приликом изградње објекта као одговорна лица нису поступали по прописима и општеприхваћеним техничким правилима о заштити на раду. Данету Рогићу се приписује да као одговорно лице за спровођење и контролу мера безбедности и здравља на раду у СЗР „Новомонт“ чији је и оснивач, при изградњи наведеног објекта на ком је ангажован као подизвођач радова фирме АД „Будућност“, у непосредној близини далековода, те да су окривљени изазвали опасност по живот Љубише Бенцуна радника  СЗР „Новомонт“. Наводно, окривљени нису обустваили радове на делу објекта, иако се изградњом тог дела хале изазива опасност за безбедност заоослених, обиром на то да су се приступачни делови налазили на мањој сигурносној удаљености и висини, од далековда волтаже 20 КВ. То је супротно закону о енергетици и правилнику о техничким нормативима за изградњу надземних електоенергетских водова. Према оптужном акту, Мирослав Гвозденовић се на усменој расправи код грађевинког инспектора у децембру 2010. године, обавезао да на том делу објекта неће бити никаквог кретања на опасној удаљености од далеквода, док се далековод не измести о чему се изјаснио и Драгослав Јовановић достављањем изјаве, почетком наредне године. О томе су били упознати и окривљени Драго Бановић и Божидар Важић. Они тако нису обезбедили претпоставке за безбедно извођење грађевинских радова, што је супротно одредбама закона о планирању и изградњи, каже се у оптужници.

По наводима оптужног акта, иако су били свесни тога да услед таквог понашања може наступити опасност по живот Љубише Бенцуна, који је радио на скели постављеној у непосредној близини далековода, олако држећи да до смрти оштећеног неће доћи, овај радник је ипак задобио повреде опасне по живот, приликом извршавања радног задатка. Додавањем металне шипке дуге четири и по метра, тешке девет килограма, он је на крову хале која се градила дотакао високонапонски далековод од 20 киловолти, а девет дана касније је издахнуо.

Грађевински судски вештак навео је у претходном поступку, да је услов за пријаву радова, између осталог, израда елабората о ургожености градилишта, у којем се анализира и безбедност на објекту. Прецизирао је да је сваки извођач радова, односно подизвођач, дужан да спроводи мере заштите на рад. Такође тада је на главном претесу изнесена тврдња да је грађевински дневник с градилишта дорађиван након несреће.

У судници се пре првостепене пресуде, дуго расправљало о месту, тачној позицији на којој је био радник који је погинуо и колико је био удаљен од далековода, не би ли се проверили искази сведока. Током поступка испоставило се да подизвођач Рогић није имао грађевинску књигу, нити је водио документацију, односно да тога нема у списима.

Иначе, сведок тадашњи шеф оперативе АД „Будућност”, казао је на претходном посупку да се у почетку радова на објекту говорило да ће кобни далековод бити измештен, али да су после извесног чекања - радови кренули.

М. Вујачић

EUR/RSD 117.5737
Најновије вести