Најбоље се извози из Војводине

Републички завод за статистику објавио је Статистички билтен за јануар ове године, по којем Војводина има највеће учешће у укупном извозу Србије.
Luka Novi Sad
Фото: Дневник/ С. Шушњевић

У јануару ове године, показују подаци РЗС-а, извезено је робе за 1.355,3 милиона долара, што је 3,3 одсто мање у односу на исти месец претходне године.

 Увоз је износио 1.887,6 милиона долара, што чини повећање од 4,6 одсто у односу на исти месец претходне године. Дефицит у јануару ове године је 532,3 милиона долара, што чини повећање од 32,3 одсто у односу на исти период претходне године.

Покривеност увоза извозом је 71,8 одсто и мања је у односу на покривеност у истом периоду претходне године, када је била 77,7 одсто.

Посматрано по регионима у Србији, највеће учешће у извозу првог месеца ове године имала је Војводина – 35,5 одсто, затим Београдски регион – 26,1 одсто, Регион Шумадије и западне Србије – 21,3 одсто, Регион јужне и источне Србије – 16,9 процената.

Када је реч о увозу, највеће учешће на почетку године имао је Београдски регион – 47,3 одсто, затим Војводина – 30,9 одсто, Регион Шумадије и западне Србије – 12,3 одсто, а Регион јужне и источне Србије 8,6 одсто.


Хемикалије прве у увозу

Највећи допринос у извозу дала је производња моторних возила и приколица, с учешћем од 12,2 одсто од укупног износа, затим производња основних метала – десет процената, па прехрамбених производа – 9,7 одсто, производа од гуме и пластике – 9,6 одсто, а на последњем месту великих извозника је производња електричне опреме с учешћем од 8,9 одсто укупног извоза у јануару ове године.Највише су се увозиле хемикалије и хемијски производи – учешће од 10,3 одсто, затим сирова нафта и природни гас – 9,1 одсто, електрична опрема – 6,1 одсто, машине и опрема – шест процената и основни метали – у 5,6 одсто.


Најважнији спољонотрговински партнери у јануару ове године у извозу били су Немачка – 190,9 милиона долара, Италија – 159,9 милиона, БиХ – 93,1 милиона, Русија – 72,3 милиона и Румунија – 67,9 милиона долара. При том, извоз у Немачку првог месеца већи је два процента у односу на исти период прошле године, док је у Италију мањи чак 21,8 одсто, у БиХ 11,9, а у Русију 10,4 одсто. Први месец донео је повећање извоза у Румунију од чак 32,3 одсто.

У увозу најважнији спољнотрговински партнери Србије су Русија – 254,2 милиона долара, што је раст од 37,7 одсто у односу на исти период лане, затим Немачка – 203,7 милиона долара, односно пад од 1,8 одсто у односу на крај 2018. године.

Увоз из Кине првог месеца порастао је 7,2 одсто и износио је 172,6 милиона долара, док је из Италије пао 10,2 одсто и износио 133,3 милиона долара. Пад увоза бележи се и с Мађарском, и то за 19 процената, па је у јануару ове године износио 86 милиона долара.

Љ. Малешевић

 

EUR/RSD 117.5737
Најновије вести