Део трасе аутопута Београд-Зрењанин-Нови Сад води преко парцела Ал Дахре

БЕОГРАД: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре објавило је нацрт Просторног плана коридора аутопута Београд-Зрењанин-Нови Сад, према којем ће та саобраћајница једним делом пролазити кроз парцеле које је арапска компанија Ал Дахра купила од ПКБ - а.
plan
Фото: https://www.mgsi.gov.rs

Ради се о три целе и деловима 12 парцела у катастарској општини Комарева Хумка на подручју општине Палилула.

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд - Зрењанин - Нови Сад траје до 25. маја, сваког радног дана у зградама скупштина градова Београда, Панчева, Зрењанина и Новог Сада, као и у зградама скупштина општина Опово, Ковачица, и Жабаљ.

Као део нацрта просторног плана, објављена је мапа детаљне трасе пута, чији је почетак на обилазном путу (Северној тангенти), на будућој петљи Овча, источно од садашњег укрштања зрењанинског пута.

У делу од Београда до Зрењанина траса даље води између насеља Јабука и Глогоњ у близини Панчева, где је предвиђена петља Сефкерин/Опово, затим улази на територију општине Опово, а потом и општине Ковачица, где је у непосредној близини тог насеља планирана још једна петља.

У близини Идвора аутопут прелази Тамиш и улази на територију Града Зрењанина. На половини садашњег локалног пута између Ечке и Орловата предвиђено је укрштање у петљи Орловат, а потом и у петљи Ечка, у зони садашње раскрснице путева за Ечку, Стајићево, Лукићево и Орловат.

У градску зону Зрењанина пут улази кроз појас између насеља Ечка и зоне аеродрома, а потом ободом индустријске зоне "Југоисток" прелази садашњи државни пут I - б реда Зрењанин - Београд и југозападно од насеља Мужља, кроз Мужљански рит, води ка Арадцу.

У нацрту Просторног плана коридора аутопута Београд-Зрењанин-Нови Сад наводи да су за изградњу аутопута потребни делови неких катастарских парцела, али не и о којим се површинама ради.

На основу доступне документације за сада није познато колико ће укупно квадратних метара земљишта чији је власник Ал Дахра држави бити потребно за пројекат изградње ове саобраћајнице.

Иначе, Ал Дахра је скоро 17.000 хектара земљишта, опрему, објекте и стадо ПКБ-а у октобру 2018. укупно платила 121 милион евра, односно 4.700 евра по хектару, јер је Законом о приватизацији предвиђено да се имовина предузећа може понудити по почетној цени од 51 одсто њене процењене вредности.

Ал Дахра је као једини понуђач на тендеру понудила најнижу прописану цену.

Још није познато по којој ће цени држава откупљивати парцеле које је недавно продала, јер према Закону о експропријацији, накнада за експроприсано пољопривредно земљиште и грађевинско земљиште одређује се према тржишној цени таквог земљишта.

Аутопут Београд - Зрењанин - Нови Сад више пута је оцењен као инвестициони замајац овог дела Србије, први аутопут на територији Баната и веза са постојећим и будућим аутопутевима у Бачкој и јужно од Београда.

Планом је предвиђено да дужина комплетне будуће саобраћајнице буде 113 километара: Београд - Зрењанин 58 и Зрењанин - Нови Сад 45 километара.

Физичка и правна лица могу доставити примедбе на Нацрт Просторног плана у писаној форми, јединицама локалне самоуправе у току трајања јавног увида, закључно са 25.05.2021. године.

Примедбе на Нацрт просторног плана могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11.000 Београд.

Место, време, начин и поступак одржавања јавне седнице комисије за јавни увид биће накнадно утврђени у складу са епидемиолошком ситуацијом у Србији.

Документа изложена на јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд - Зрењанин - Нови Сад могу се погледати на линку : https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/javni-uvid-povodom-izrade-prostor…

Dušan
06.05.2021 • 10:27
Zar u zakonu ne stoji da Srpska zemlja NE SME da se prodaje strancima. Kakva sad Al Dahra? 17 000 ha ?
Promena
07.05.2021 • 00:46
Menjali su zakon pre oko 2 god.tako da mogu stranci da kupuju zemlju u Srbiji...zato su i menjali zakon da bi Al Dahri poklonili zemlju.
EUR/RSD 117.5713
Најновије вести