Без фискалних каса у 77 делатности

НОВИ САД: У Србији постоје делатности које су из објективних или мање објективних разлога ослобођене обавезе евидентирања промета преко фискалне касе.
fiskalna kasa
Фото: Youtube Printscreen

На сајту наградне игре „Узми рачун и победи” налази се и Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на тај начин. По том званичном спису, постоји чак 77 такстативно наведених таквих делатности.

Чланом 2 поменуте Уредбе наводе се 74 такве делатности које су подељене у три целине. Прву целину чине 36 делатности, а само неке од њих су: трговина на мало посредством поште или интернета, железнички превоз путника и терета, такси превоз, телекомуникације, различите услуге чишћења, образовање, коцкање и клађење, делатности верских организација, поправка обуће, предмета од коже, сатова и накита, стваралачке, уметничке и забавне делатности... У другом делу листе нашле су се само поједине делатности из три шире групе делатности. Тако, из групе делатности под називом „Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца”, као оне које нису у обавези да издају фискални рачун наведене су две врсте продаје – оне преко аутомата и оне преко путујућих продаваца (улична продаја сладоледа, лозова, кокица и штампе – колпортери). У оквиру области „Ветеринарске делатности” издвојени су: примарна теренска здравствена заштита животиња, послови из Програма мера здравствене заштите животиња, послови дезинфекције и дератизације у објектима у којима се држе и узгајају животиње и активности на спречавању појављивања, ширења и сузбијања заразних болести животиња.

Као трећа и последња група делатности наведене су „Остале непоменуте личне услужне делатности”, а у оквиру њих конкретно: активност чистача ципела, носача, лица за наплату паркирања аутомобила. Трећу велику целину престављају делатности које обавља предузетник који плаћа порез на приходе од самосталне делатности на паушално утврђени приход и који није обвезник пореза на додату вредност. Таквих је 35, међу којима и: поправка металних производа, машина, електронске и оптичке опреме, уклањање отпадних вода, рушење објеката, припрема градилишта, постављање електричних инсталација, водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система, одржавање и поправка моторних возила, фотографске услуге, делатности фризерских и козметичких салона, погребне и сродне делатности...

Е. Д.

EUR/RSD 117.5653
Најновије вести