Рихард Коли: Е-парламент заједнички пројекат с Покрајинском владом

Швајцарска агенција за развој и сарадњу и Србија партнери су од 1991. године, а за то време Швајцарска је пружила помоћ у различитим облицима у износу од 400 милиона евра. Који су најважнији пројекти које је Швајцарска подржала у Србији, питање је на које одговара Рихард Коли, директор агенције.
6 Koli
Фото: Приватна архива

- Хуманитарна помоћ и подршка управљању миграцијама означили су почетак ангажовања Швајцарске у Србији пре тридесет година. С политичким променама 2000. године, швајцарска развојна сарадња постепено се усмерила ка подстицању процеса демократске и економске транзиције у Србији. Подношењем кандидатуре Србије за чланство у Европској унији 2009. године, подршка европском путу Србије постала је фокус програма швајцарске развојне сарадње.

 Србија је део швајцарског програма сарадње са источном Европом. Шта су циљеви овог програма и како се Србија уклапа у програме економске, социјалне, културне и образовне сарадње?

- Заједно са Северном Африком и Блиским истоком, субсахарском Африком и централном, јужном и југоисточном Азијом, источна Европа чини један од четири приоритетна региона швајцарске међународне сарадње. С обзиром на географску близину и блиске људске везе, нарочито имајући у виду велику дијаспору са Западног Балкана, Швајцарска је посвећена очувању стабилности и безбедности региона, али и унапређењу политичких и економских услова који погодују отварању нових тржишта и стварају могућност улагања. Србија је једна од пет приоритетних земаља у региону Западног Балкана.

 Ова година је последња година имплементације тренутне Стратегије сарадње за Србију (2018-2021)?

- Уопштено говорећи, имплементација тренутне Стратегије сарадње је на добром путу. Швајцарска је позната по својим снажним основама по питању децентрализације. У складу с тим, подршка добром управљању и партиципативном одлучивању, са снажним фокусом на локални ниво, један је од приоритета швајцарске развојне сарадње, заједно са промоцијом социјалне инклузије и равноправности полова. Швајцарска подршка реформама у области јавних финансија допринела је макроекономској стабилности државе, а значајни напори су такође уложени у побољшање пословног окружења и конкурентност малих и средњих предузећа. Реформа система дуалног образовања представља још једну област од заједничког интереса у оквиру које Швајцарска помаже Србији у јачању укључивања приватног сектора у дуално образовање. На крају, али не и најмање важно. Швајцарска је ангажована на развоју и модернизацији енергетског сектора, доприносећи значајном смањењу потрошње енергије и емисије угљен-диоксида.


Како зауставити старење села

Војводина има озбиљан проблем старења становништва и депопулације у руралним подручјима, посебно када су у питању националне мањине које могу добити пасоше ЕУ...

- Демографија и миграције озбиљно утичу на развој једне земље. Промена старосне структуре представља велики изазов за економију и пензиони систем једне државе. Такви демографски фактори иду у прилог унапређењу продуктивности малих и средњих предузећа, која највише нуде могућност за запошљавањем. Тај циљ се може постићи унапређењем стручности радне снаге или већим улагањима у технологију и њеном бољом употребом. Швајцарска ће остати посвећена и наставити са подршком развоју система дуалног образовања у Србији, као и развоју приватног сектора, укључујући дигитализацију, на нивоу целе државе, па и Војводине. Осим тога, Швајцарска је са Србијом потписала споразум о партнерству у области миграција који укључује годишње дијалоге на тему миграција који служе као одлична прилика за размену и планирање будућих пројеката. Један од таквих примера је Регионални стамбени програм који је обезбедио хиљаде трајних решења за избеглице из бивше Југославије, укључујући и Војводину. Други пример је подршка Швајцарске центрима за азил и прихватилиштима, од којих се велики број њих налази у Војводини, а којима управља Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије


У којој мери је Војводина, један од најразвијенијих делова Србије поред Београда, у фокусу Швајцарске у смислу помоћи и како се она пружа?

- Швајцарска подршка у областима управљања и економског развоја спроводи се на регионалном и општинском нивоу, с посебним географским фокусом на југ, југозапад и југоисток Србије, као и у неразвијеним локалним самоуправама у другим регионима у Србији, укључујући ту и локалне самоуправе које имају значајан број припадника мањинских група. Војводина је обухваћена швајцарским програмом развојне сарадње на националном нивоу, што се може видети кроз пример институционалне подршке коју Швајцарска пружа Сталној конференцији градова и општина на нивоу целе Србије. Поред тога, кроз програм За активно грађанско друштво заједно (АЦТ), 18 организација цивилног друштва из Војводине подржано је грантовима и јачањем њихових капацитета у циљу унапређења локалних заједница и мотивисању грађана за учешће у процесу доношења одлука. Додатно, Швајцарска подржава општине Сремска Митровица и Ада да у партнерству са локалним организацијама цивилног друштва раде на већем учешћу грађана и бољем пружању услуга локалних администрација. Слично, кроз пројекат Одрживи развој за све (SDGsfor All), омогућен је општедруштвени дијалог између цивилног друштва, приватног сектора и власти о развојним приоритетима у Сремским Карловцима, Апатину и Сомбору.

Швајцарска подржава развој покрајинских и локалних скупштина у Војводини. Покрајинска скупштина Војводине је, у сарадњи с Канцеларијом за ИТ Владе Србије и УНДП-ом креирала платформу Е-парламент, која је повећала транспарентност рада Покрајинске супштине, смањила папирологију и обезбедила уштеде кроз управљање е-документима. Осим тога, истим пројектом обезбеђена је изградња капацитета локалних скупштина у Бечеју, Панчеву, Апатину и Зрењанину.

Како је пандемија коронавируса утицала на спровођење Стратегије сарадње?

- Као и свака криза, и пандемија коронавируса донела је са собом изазове, али и могућности. Свакако је имплементација различитих програма у одређеној мери успорена. С друге стране, пандемија је такође била снажан подстицај за јачање дигитализације која се може даље надограђивати у будућности. Швајцарска је брзо одговорила на новонастале потребе Србије, узроковане пандемијом коронавируса, пружајући подршку, углавном кроз локалне организације цивилног друштва, обраћајући при томе посебну пажњу на угрожене и рањиве групе у друштву.

Ивана Радоичић

EUR/RSD 117.5849
Најновије вести