Покрајински секретаријат за образовање расписао конкурсе за опрему

Покрајински секретаријат за образовање расписао је три конкурса за доделу средстава за набавку опреме, реализацију програма и превоз ученика.Сва три конкурса отворена су до 17. марта.
д
Фото: Dnevnik.rs

За финансирање и суфинансирање набавке опреме установа основног и средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Војводине намењено је укупно 70 милиона динара. Од тога је основним школама намењено 44.800.000 динара, средњим 16.100.000, ђачким домовима 3.700.000, а предшколским установама 5.400.000 динара. Поред опреме за образовање, овим конкурсом обухваћена је и набавка опреме за безбедност, за физичко васпитање, ликовну уметност, музичку културу, рачунарске, те опреме за смештај, то јест намештаја и кухињске опреме.Уз школе и ђачке домове, на овај конкурс могу да се јаве и јединице локалне самоуправе као оснивачи предшолских установа.

Конкурс, вредан 34.914.000 динара, расписан је за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања. Од тог новца за пројекте подизања квалитета предшколског васпитања и образовања у циљу модернизације, стручног усавршавања кадра, подршке инклузивном васпитању и образовању, подршка деци из осетљивих група, са сметњама и инвалидитетом или даровитој деци, као и неговању мултикултуризма, намењено је 700.000 динара. У име предшколских установа за ова средства могу да конкуришу локалне самоуправе.

За финансирање и суфинансирање програма и пројеката за подизање квалитета образовања и васпитања у области основног и средњег образовања намењено је 14.679.000 динара. Од тога за установе основног и средњег образовања и регионалне центре за професионални развој запослених у образовању за програме и пројекте основног образовања намењено је 6.340.000 динара,а за програме и пројекте средњег образовања 3.296.000 динара. Удружењима је за програме и пројекте на нивоу основног образовања намењено 2.648.000 динара, а за програме и пројекте на нивоу средњег образовања 2.395.000 динара.

На овом конкурсу могу да учествују државне основне и средње школе и регионални центри за професионални развој запослених у образовању, са седиштем у Војводини, као и удружења која су као један од циљева удруживања статутом предвидела активности у области образовања. Приоритет приликом расподеле средстава имаће програми, односно пројекти који се односе на обуку за коришћење интерактивних табли, односно програми и пројекти за чију реализацију су потребне интерактивне табле.

За финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда намењено је 2.375.000 динара. Право учешћа на Конкурсу имају домови ученика средњих школа, школе са домом ученика, специјалне школе са домом ученика, ученички центри, ученичка одмаралишта и ученички културни центри. Овај новац може се трошити за организовање сусрета домова ученика у Војводини, реализацију програма и пројеката из области образовања и васпитања, културе, уметности, спорта, реализацију разних манифестација, увођење и одржавање стандарда и за друге програмске активности и пројекте, у функцији подизања нивоа ученичког стандарда.


За превоз средњошколаца 183.000.000 динара

За регресирање превоза средњошколаца ове године Покрајина је одвојила 183.000.000 динара. Овим новцем ће се финансирати и суфинансирати превоз средњошколаца који међуградским линијама свакодневно путују од места становања до школе и назад.Право да учествују на овом конкурсу имају све општине и градови из Војводине.


У оквиру овог конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа намењено је 700.000 динара, и то 600.000 за основце и 100.000 динара за средњошколски ниво. За овај новац могу да конкуришу школе-домаћини окружних и међуокружних такмичења из познавања језика (мађарски, румунски, словачки, русински и хрватски језик) и језичке културе за ученике основних и средњих школа, који се образују на матерњем језику.

За финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих намењено је 1.900.000 динара, за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа које реализују двојезичну наставу намењено је 4.560.000 динара . За програме и пројекте школа које издају у закуп простор, а закупнину уплаћују у буџет АПВ, намењено је 10 милиона динара.

Д. Девечерски

EUR/RSD 117.3529
Најновије вести