ПМФ: Награде Фондације Доцент др Милена Далмација

НОВИ САД: Фондација “Доцент др Милена Далмација” у петак, 26. октобра, на дан рођења трагично настрадале Милене Далмације, наставља традицију доделе награда и стипендија.
milena dalmacija
Фото: Youtube Printscreen

Свечана додела ће бити одржана у 11 сати на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине, ПМФ (Трг Доситеја Обрадовића 3, сала 1 на II спрату).

Комисија за доделу награда и стипендије и Управни  одбор Фондације “Доцент др Милена Далмација” ове године награде додељију:

Прву награду “Доцент др Милена Далмација” за докторску дисертацију која је дала највећи научни допринос из области заштите животне средине добија др Мила Крстајић Пајић за докторску дисертацију под називом „Наноструктуирани платински катализатори за оксидацију малих органских молекула синтетизованих микроемулзионим поступком“ урађене на Технолошко-металуршком факултету, Универзитета у Београду.

Другу награду “Доцент др Милена Далмација” за докторску дисертацију која је дала највећи научни допринос из области заштите животне средине добија др Бранислав Станковић за докторску дисертацију под називом „Теоријско проучавање молекулских особина изомера нитродибензофурана, нитробензантрона, диметилнафталена  и диметилантрацена и утврђивање њихове корелације са мутагеном активношћу и брзином биодеградације ових молекула“ урађене на Хемијском факултету, Универзитета у Београду.

Трећу награду “Доцент др Милена Далмација” за докторску дисертацију која је дала највећи научни допринос из области заштите животне средине добија др Анита Леовац Маћерак за докторску дисертацију под називом „Адсорпционо понашање одабраних органских ксенобиотика на сорбентима релевантним за третман вода“ урађене на Природно-математичком факултету, Универзитета у Новом Саду.

Посебно признање “Доцент др Милена Далмација” за докторску дисертацију која је дала велики научни допринос из области заштите животне средине добили су: др Тијана Милићевић за докторску дисертацију под називом "Интегрисани приступ истраживању потенцијално токсичних елемената и магнетних честица у систему земљиште-биљка-ваздух: биодоступност и биомониторинг“ урађене на Хемијском факултету, Универзитета у Београду, др Наташа Шекуљица за докторску дисертацију под називом "Ензимско обезбојавање антрахинонских боја из отпадних вода“ урађене на Технолошко-металуршком факултету, Универзитета у Београду и др Драган Тротер за докторску дисертацију под називом"Примена еутектичких растварача са холин хлоридом у хетерогено катализованој етанолизи сунцекротовог уља“ урађене на Технолошком факултету у Лесковцу, Универзитета у Нишу.

Стипендију за најбољег студента на Катедри за хемијску технологију и заштиту животне средине, Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Природно математичког факултета, Универзитета у Новом Саду, који је остварио највиши успех у досадашњем студирању добија Софија Ђукановић.

EUR/RSD 117.3529
Најновије вести