У Баноштору ће се градити међународно пристаниште и вински центар

БЕОГРАД: Општина Беочин ставила је на јавни увид Нацрт плана детаљне регулације за изградњу међународног путничког пристаништа у Баноштору.
Banostor/Jelena Ivanovic
Фото: Banostor/Jelena Ivanovic

За овај пројекат, који се планира већ неколико година, нацрт плана израдило је ЈП Урбанизам Нови Сад, наводи портал еКапија.

Циљ је, како је наведено у документацији која је на јавном увиду од 16. јануара до 14. фебруара 2020, да се утврди локација и дефинишу правила уређења и грађења међународног путничког пристаништа отвореног за међународни саобраћај, али и да се обогати и боље позиционира туристичка понуда Беочин.

"Захваљујући повољном туристичко-географском положају, геоморфолошким и климатским приликама, Дунаву, као и доброј саобраћајној повезаности са Новим Садом и осталим насељима у окружењу, Баноштор је изузетно атрактиван за туристичке посете и може да буде циљно место за једнодневне излете и вишедневни боравак туриста", наводи се у Нацрту плана и додаје да је материјална база за развој туризма доста оскудна и да нема посебно изградених смештајних објеката.

Планом је, пише портал, обуваћен део грађевинског подручја насеља Баноштор и део акваторије реке Дунав, на укупној површини од 5,79 хектара, а локација будућег пристаништа је у непосредној близини центра насеља, са његове источне стране.

Пристаниште је конципирано као пристанишни плато ширине 42 метра и дужине од 143,5 метра, са косом обалоутврдом.

На копненом делу градице се саобраћајно-манипулативни плато (приступна саобраћајница и манипулативне површине пристанишног платоа), паркинг површине за аутобусе и путничке аутомобиле и саобраћајни прикључак на државни пут II реда, а на воденом делу понтон и силазна рампа до понтона.

На пристанишном платоу предвиђено је уређење површине на којој ће се држати контејнери или канте за привремено одлагање отпадних материја, а планиран је и пристанишни објекат намењен повременом боравку царинске службе, полиције и надлежних инспекцијских служби (приликом пристајања бродова и боравка путника), боравку помоћног особља пристаништа (чувара, службе одржавања и слично), као и пратећим садржајима пристаништа намењених путницима.

Како је наведено у Нацрту плана, очекује се да ће у циљној 2030. години у новом пристаништу бити реализовано око 207 пристајања бродова и то 124 брода из међународног саобраћаја и 83 брода из унутрашњег саобраћаја.

"Уколико се посматра да сезона за ово пристаниште може да траје од 1. априла до 30. септембра (183 дана, онда се у новом пристаништу може очекивати да до 2025. године просечно дневно буде 2 пловила у 3 дана, а након тога 1 пловило просечно дневно", додаје се у документу.

Када је реч о процени броја будућих путника који би користили капацитете новог пристаништа Баноштор, ради стварања слике о томе наведено је да су бродови у међународном саобраћају разврстани на крузере са просечно 130 путника и бродове из понуде регионалног туризма са просечно 100 путника, бродови у унутрашњем саобраћају разврстани су на бродове линијског/тематског туризма и бродове винских тура са просечно 65 путника.

С обзиром да насеље Баноштор има дугу виноградарску традицију и поседује очуване прерађивачке и складишне капацитете за производњу и чување вина, Нацртом плана предвиђена је и изградња садржаја који би обогатили винску туристичку понуду краја.

Предвиђена је реконструкција и пренамена објекта Римокатоличке цркве који се више не користи за првобитну намену, у мултифункционални културни центар у ком би се одржавале дегустације локалних производа и проучавање винске културе, као и концерти и изложбе, у циљу развоја и промоције туризма и културе.

У комплексу Римокатоличке цркве, изван црквене порте, предвиђена је изградња објекта у коме би се нашли допунски садржаји будућег мултифункционалног културног центра.

 

 

 

Lala Banatski
18.01.2020 • 04:58
Prvo pogledajte koliko se koristi putnicki terminal u Smederevu. A prenamena katolicke crkve ce se u katoluickom svetu odusevljeno pozdraviti.
EUR/RSD 117.5559
Најновије вести