Стечај у фирми „MDN Agri” из Зрењанина

ЗРЕЊАНИН: Овлашћени проценитељ „Confineks” из Београда одабран је да процени вредност имовине предузећа „MDN Agri” у стечају.
с
Фото: Приватна архива/Привредни суд у Зрењанину

Колико вреди имовина фирме из Зрењанина, чије пословање а касније и пропаст су и даље непознаница, највише интересује повериоце. Међу повериоцима се, иначе, налазе и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, ЈВП „Воде Војводине”, Електропривреда Србије, али и бројне фирме.

Стечајна управница Драгица Арсић сачинила је листу пријављених, признатих и оспорених потраживања, а од продаје имовине која, бар на папиру, није мала, зависи у ком проценту ће повериоци бити и намирени. Према неким ранијим проценама, вредност објеката и опреме је укупно 98 милиона динара. Стечајна управница, иначе, обавестила је суд да планира продају имовине предузећа у најскоријем року, чим се за то стекну услови.

Да би ствар била још компликованија, Арсић и даље трага за имовином, пре свега, за возилима и опремом. Како је навела у извештају који је поднела Привредном суду у Зрењанину, има сазнања да је имовина стечајног дужника отуђена од стране бивших одговорних лица, иако су знали да је она предмет обезбеђеног потраживања. Поднете су кривичне пријаве надлежним органима, а од Полицијске управе у Ковину је затражена документација за део возила која су пререгистрована на друга лица. Ипак, и поред ургенције стечајног управника, Полицијска управа до израде извештаја није доставила тражену документацију.

„МДН Агри“ је предузеће које је 2003. у Баваништу основао Станиша Милић и успешно је пословало до 2020. године. Бавило се ратарством, сточарством, имало је савремену фарму крава, штале, музилиште, своју бензинску станицу... Запало је у проблеме, бар како сада изгледа, почетком прошле године, да би у августу променило седиште и оснивача. Нова адреса му је постала Савезничка улица у Зрењанину, а нови оснивач и директор Небојша Антонијевић.

Решењем Привредног суда у Зрењанину, стечајни поступак у фирми „МДН Агри“ је отворен 3. фебруара ове године. Предлог за отварање стечаја поднела је новосадска фирма „Агроглобе“, која од предузећа „МДН Агри“ потражује 421.609 евра и 6.473.635 динара, увећано за припадајућу камату на главницу. Предлагач је у захтеву истакао да је дужник обуставио сва плаћања у непрекидном трајању од 186 дана и да су због тога испуњени услови за отварање стечаја.

Привредни суд у Зрењанину је првобитно донео решење о покретању претходног стечајног поступка. Именовао је Драгицу Арсић за привремену стечајну управницу, како би спречила уништавање документације и имовине стечајног дужника. Одређена је и мера обезбеђења којом се забрањује располагање имовином предузећа „MDN Agri“.

Да има сазнања да се имовина обезвређује, а документација уништава, суд је обавестио поверилац „Агроглобе”. Иначе, како стоји у решењу стечајног судије Драгана Јарића, решење о отварању претходног стечајног поступка представнику предузећа „MDN Agri“ нису успели да уруче ни суд ни полиција.  

Ж. Б.

EUR/RSD 117.3179
Најновије вести