Биће новца за санирање штете домаћинствима од непогода

ТИТЕЛ: Општинско веће донело је Правилник о помоћи грађанима за санирање штете настале услед елементарних и других непогода. Правилник је усвојен да би се у општинском буџету могао предвидети новац за санирање штете домаћинствима у случају временских и других непогода.
Opština Titel  Foto: Dnevnik.rs/ B. Lučić
Фото: Општина Тител  Дневник.рс/ Б. Лучић 

У Тителу је почетком јуна, а затим и око 25. јуна неколико кућа било поплављено због обилних киша, па је породицама била потребна новчана помоћ, коју локална самоуправа није могла да издвоји, јер за то није имала правни основ. Сада је правилником који треба да усвоји и Скупштина општине регулисано ко и под којим условима може да добије новац за санирање штете.

У правилнику је тако наведено да се новац додељује бесповратно на основу поднетог захтева за штету насталу на непокретној имовини. Помоћ се даје, каже се, за штету насталу као последица непосредне елементарне и друге непогоде, која се није могла спречити ни санирати за куће, које су служиле за становање, и при томе биле одржаване, а њихови власници предузимали мере ради смањења ризика од елементарних непогода.

Власници некретнина у случају штете захтеве треба да предају на писарници општине док Комисија за процену штете састављена од четири члана треба на лицу места да утврдити чињенично стање, односно висину новчане штете и донесе решење о праву на новчану помоћ. Правилник предвиђа да се новац издваја у висини цене материјала потребног да би се штета санирала.

 

        З. Д.

EUR/RSD 117.5900
Најновије вести