Веб редакција

Редакција „Дневник“
Булевар ослобођења 81. 21101 Нови Сад,
Тел:+381 21 4806 883
Електронска пошта webmaster@dnevnik.rs
 

 

Саша Поповић sasa.popovic@dnevnik.rs Уредник Веб редакције

Александар Грубеша aleksandar.grubesa@dnevnik.rs Веб уредник

Јован Радосављевић jovan.radosavljevic@dnevnik.rs Веб уредник

Јасна Будимировић jasna.budimirovic@dnevnik.rs Веб уредник

Маша Стакић masa.stakic@dnevnik.rs Веб уредник

Мирослав Ковачевић miroslav.kovacevic@dnevnik.rs Веб уредник

Гордана Маленовић gordana.malenovic@dnevnik.rs Веб уредник

Јелена Ивановић jjelenaiivanovic@gmail.com Фото-репортер

EUR/RSD 117.6147
Најновије вести