Тр­г сло­бо­де

Нови Сад Здравље на тезгама Фестивала меда
Тро­днев­ни Фе­ствал ме­да, 24. по ре­ду, отво­рен је у по­сле­по­днев­ним са­ти­ма на Тр­гу сло­бо­де.
Нови Сад Укуси националних кухиња на Тргу слободе
Пр­ви фе­сти­вал на­ци­о­нал­них ку­хи­ња отво­рен је све­ча­но на Тр­гу сло­бо­де. Све до 27. ма­ја, у цен­тру ће би­ти про­мо­ви­са­ни спе­ци­ја­ли­те­ти из три­де­сет зе­ма­ља с раз­ли­чи­тих кон­ти­не­на­та.
EUR/RSD 117.5804
Најновије вести