Спен­с

Нови Сад Помоћ Града СПЕНС-у од 85 милиона динара због ковида законита
ККДП оценила је да је помоћ која ће бити додељена преко градске управе за спорт и омладину Новог Сада усклађена са правилима за доделу државне помоћи.
Нови Сад Од уторка раде сви спортски простори на Спенсу
На Спенсу од уторка 12.5. 2020, поред трговачких радњи раде и сви спортски простори објекта.
Нови Сад На Спен­су по­чео фе­сти­вал ко­ба­си­це
У ор­га­ни­за­ци­ји удру­же­ња „Ци­та­де­ла” из Ср­бо­бра­на и Ин­тер­кул­ту­рал­ног цен­тра Но­вог Са­да на пла­тоу ис­пред Спен­са отво­рен је „Фе­сти­вал ко­ба­си­це Ду­нав­ских ре­ги­ја”.
Спорт / Остали спортови Данас у Спенсу свечано отварање Спортских игара младих
Свечано отварање Спортских игара младих(СИМ) за читав регион одржаће се данас у новосадском Спенсу,у 10 часова, а градоначелник Милош Вучевић и идејни творац СИМ Здравко Марић манифестацију ће прогласити отвореном.
Нови Сад НОВОСАДСКА ЦВЕТНА ПИЈАЦА Велики избор цвећа и садница
Око 60 произвођача цвећа и садница представило је своје производе јуче на првој пролећној Новосадској цветној пијаци, а Новосађани ће и данас имати прилике да код платоа, испред Спенса, пронађу све што им је потребно за уређење башти, балкона и домова.
Нови Сад СВЕТ­СКИ ДА­Н ЗДРА­ВЉА Пре­вен­тив­ни пре­гле­ди на Спен­су
По­во­дом обе­ле­жа­ва­ња Свет­ског да­на здра­вља(7. апри­л), До­м здра­вља „Но­ви Сад” ор­га­ни­зу­је у петак, 5.априла низ пре­вен­тив­них пре­гле­да од 10 до 12 ча­со­ва на Спен­су.
Нови Сад Сајам запошљавања у четвртак на Спенсу
Сајам запошљавања, 26. по реду, одржаће се сутра од 10 до 15 сати у Западном холу Спенса.
Нови Сад Фестивал „Green Love“ на Спенсу од 12. октобра
Након најуспешнијег издања фестивала „Green Love” под звездама, где су праве звезде биле Rebekah, Леа Добричић, Теодора Ван Контекст, Сеша, Тамара б2б Анђела, али и више од 2.000 рејвера, „Green Love” отвара јесењу сезону уз ди-џејеве које су фанови тражили.
Нови Сад Но­во­сад­ско про­ле­ће на Спен­су
Ма­ни­фе­ста­ци­ја „Но­во­сад­ско про­ле­ће” би­ће све­ча­но отво­ре­на у уторак, 20.марта, на пр­вом спра­ту СПЦ „Вој­во­ди­на”, а тра­ја­ће до 24. мар­та.
Нови Сад У то­ку упис у Спен­со­ву шко­лу спор­та
Јав­но пред­у­зе­ће „Спорт­ски и по­слов­ни цен­тар Вој­во­ди­на” оба­ве­шта­ва за­ин­тер­се­о­ва­не да мо­гу упи­са­ти де­цу у „Спен­со­ве шко­ле спор­та”, ко­је об­у­хва­та­ју ко­шар­ку, бад­минг­тон и од­бој­ку.
EUR/RSD 117.3314
Најновије вести