фе­сти­вал на­ци­о­нал­них ку­хи­ња

Нови Сад Укуси националних кухиња на Тргу слободе
Пр­ви фе­сти­вал на­ци­о­нал­них ку­хи­ња отво­рен је све­ча­но на Тр­гу сло­бо­де. Све до 27. ма­ја, у цен­тру ће би­ти про­мо­ви­са­ни спе­ци­ја­ли­те­ти из три­де­сет зе­ма­ља с раз­ли­чи­тих кон­ти­не­на­та.
EUR/RSD 117.5804
Најновије вести