Влада Србије усвојила три нове уредбе

БЕОГРАД: Влада Србије усвојила је на данашњој седници три уредбе, којима се прецизира правни оквир ко ће моћи да користи државну помоћ из пакета економских мера вредног 608,3 милијарде динара, односно 5,1 милијарду евра, сазнаје Танјуг у Влади Србије.
vlada
Фото: Tanjug

Према овим уредбама, сви привредни субјекти у приватном сектору могу да користе мере прописане овом уредбом под условом да почев од 15. марта 2020. године, па до дана ступања на снагу ове уредбе, нису смањивали број запослених за више од 10 одсто.

Не рачунају се запослени који су са привредним субјектом у приватном сектору закључили уговор о раду на одређено време пре поменутог датума за период који се завршава у периоду од 15. марта 2020. године, па до данашњег ступања на снагу ове уредбе.

Погодности из ове уредбе могу да користе и предузетници који су регистровали привремени престанак обављања делатности најраније на дан 15. марта 2020. године, односно на дан проглашења ванредног стања.

Они који су регистровали фирму после тог датума, немају право на овај програм.

Разјашњено је да корисници помоћи могу да буду и удружења и друге непрофитне организације, уколико нису на списку корисника јавних средстава.

Могућност одлагања плаћања пореза и доприноса се односи на оне привредне субјекте, укључујући и огранке и представништва страних правних лица, али не важе за банке и друге финансијске институције.

Планом мера одложено је плаћање пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада до 4. априла 2021. Плаћање ове обавезе ће почети од јануара следеће године и то на највише 24 месечне рате, без камате.

Када је реч о уплати бесповратних новчаних средстава из буџета, у износу од око 30.000 динара, на њих имају право: предузетник, предузетник паушалац, предузетник пољопривредник, предузетник друго лице, правна лица која су разврстана као микро, мала и средња.

Исплата ће почети у мају и иде у три рате - мај, јун и јул.

Велико правно лице има право на уплату бесповратних новчаних средстава у износу од 50 одсто основне минималне нето зараде за март 2020. године, и то за запослене којима је решењем утврђен прекид рада након увођења ванредног стања.

Исплата ће се такође вршити у мају, јуну и јулу, у износу 50 одсто минималне зараде за месец март

И они су у обавези да отворе наменски рачун, преко кога ће ићи та исплата.

То је новац који послодавац може да урачуна у минималну накнаду зараде од 60 процената, а може да иде и као додатак на тих 60 одсто од укупне зараде запосленог.

Привредни субјекат у приватном сектору губи право на коришћење фискалних погодности и директних давања уколико у периоду од увођења ванредног стања па до истека рока од 3 месеца од последње исплате директних давања, смањи број запослених за више од 10 одсто не рачунајући запослене који су закључили уговор о раду на одређено време пре 15. марта 2020. године за период који се завршава у поменутом периоду.

Када је реч о финансијској подршци привредним субјектима за одржавање ликвидности издвојиће се 24 милијарди динара за одобравање кредита преко Фонда за развој.

Основни циљ је, како се наводи у саопштењу да се обезбеди подршка предузећима за набавку обртних средстава и подршка за одржавање текуће ликвидности у циљу измиривања обавеза насталих према пословним партнерима, запосленима и држави.

Право на коришћење средстава имаће предузетници, задруге, микро, мала и средња предузећа која су у већинском приватном или задружном власништву, уз услов да обављају производну, услужну, трговинску и пољопривредну делатност.

Кредити за одржавање текуће ликвидности и набавку обртних средстава одобраваће се на рок отплате до 36 месеци, на грејс период до дванаест месеци, по каматној стопи од један одсто годишње. Кредити се одобравају и вра?ају у динарима.

Минимални износ кредита који могу подићи привредна друштва је 1. 000. 000 динара а предузетници и задруге 200. 000 динара.

Максималан износ кредита може бити: за предузетнике и микро правна лица до 10. 000. 000 динара, за мала правна лица до 40. 000. 000 динара и за средња правна лица до 120. 000. 000 динара.

Основни услов за реализацију ових кредита је задржавање броја запослених на дан 16. марта 2020, с тим да се како до подношења захтева тако и у току коришћења кредита прихвата одступање од 10 одсто од броја запослених.

Сви пунолетни грађани добиће по 100 евра, по укидању ванредног стања, у динарској противвредности.

Не рачунају се…
12.04.2020 • 10:05
Može neko ovo da prevede?
EUR/RSD 117.5822
Најновије вести