У Војводини повољни кредити с каматом од један до три одсто

Развојни фонд Војводине је почетком године представио нове конкурсне линије за финансирање инвестиција у привреди и пољопривреди.
d
Фото: Dnevnik.rs

Осим већ добро познатих кредитних линија, на презентацијама Фонда пажњу су привукле и две нове дугорочне кредитне линије. Једна је намењена пољопривреди у оквиру ИПАРД програма, а друга развоју туризма. Нови конкруси су расписани с побољшаним условима кредитирања.

Директор Фонда Горан Савић наводи за „Дневник” да су нове конкурсне линије настале као резултат добре сарадње Развојног фонда Војводине, привредника и пољопривредника на терену.

– Ослушкујемо њихове жеље и предлоге – наводи Савић. – Као резултат заједничког рада, дошли смо до нових кредитних линија за којима влада велико интересовање.

За регистрована пољопривредна газдинства су актуелна четири нова конкурса. Три се односе на дугорочне кредите за пољопривреду, куповину пољопривредног земљишта и набавку нове механизације, а један нуди краткорочне кредите за куповину обртних средстава у пољопривреди

За регистрована пољопривредна газдинства су актуелна четири нова конкурса. Три се односе на дугорочне кредите за пољопривреду, куповину пољопривредног земљишта и набавку нове механизације, а један нуди краткорочне кредите за куповину обртних средстава у пољопривреди.


Конкурси и за локалне самоуправе

Развојни фонд Војводине у понуди има и конкурсе намењене јединицама локалних самоуправа, јавним предузећима, институцијама и установама чији је оснивач јединица локалне самоуправе. Такође има конкурсе за микро, мала и средња правна лица.

Намена конкурса је претфинансирање реализације пројеката одобрених у оквиру ИПА програма и програма који су финансирали билатерални донатори.


Савић наводи да Фонд прати и подстицаје других надлежних органа. Тако је конкурс за дугорочне кредите који се односи на инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма формиран у складу с одговарајућим правилником о ИПАРД подстицајима за инвестиције и јавним позивом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

– Потенцијални корисници кредита у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма су они који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава с активним статусом, и то физичка лица, носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетници, привредна друштва и земљорадничке задруге – истиче.


Гаранције, хипотека...

Средство обезбеђења кредита може бити гаранција пословне банке, хипотека првог реда на пољопривредном или грађевинском земљишту, стамбеној или пословној укњиженој непокретности као и залога на новокупљеној погонској механизацији.


Објашњава да, након предаје захтева за одобравање пројекта Управи за аграрна плаћања, корисници кредита имају могућност подношења захтева за кредит Развојном фонду Војводине. Као доказ да су захтев предали Управи, треба да доставе копију тог захтева и оверени документ да је документација примљена. Каматне стопе на годишњем нивоу се крећу од један до три одсто, у зависности од средства обезбеђења и тога да ли је неко конкурисао из развијених или неразвијених општина.

Уведена је могућност избора рока враћања кредита, дужине грејс-периода и динамике отплате, а старосна граница пољопривредника у тренутку подношења захтева је повећана на 70 година. Сви дугорочни кредити су с роком враћања до седам година. Изузетак је конкурс за набавку нове механизације, где је рок отплате до пет година с фиксном каматном стопом од један и по одсто на годишњем нивоу, независно од средства обезбеђења и развијености локалне самоуправе у којој је седиште газдинства које је конкурисало. Краткорочни кредити за обртна средства се одобравају на 12 месеци с периодом расположивости кредита који је продужен на 48 месеци.

Савић наводи да су каматне стопе код конкурсне линије намењене развоју туризма веома ниске – износе свега два или три одсто, у зависности од тога да ли корисник кредита конкурише из неразвијене или развијене општине. 


Развој туризма

Кредити намењени за улагање у развој туризма односе се на изградњу, адаптацију и опремању туристичких, спортско-рекреативних и рехабилитационих објеката у циљу пружања туристичких услуга, затим на набавку, реконструкцију и адаптацију плутајућих објеката, као и набавку превозних и рекреативних средстава за посетиоце и туристе. Кредити су намењени и за обнављање традиоционалних сеоских домаћинстава која се баве туризмом,  као и дизајн, припрему и производњу сувенира.


– Уколико неко конкурише из неразвијене локалне самоуправе, каматна стопа је два одсто, уколико је из развијене општине, онда је три. Оне могу бити ниже један проценат ако је средство обезбеђења банкарска гаранција – истиче Савић.

Напомиње да Фонд припрема сарадњу с надлежним органима који би субвенционисали наведену каматну стопу на годишњем нивоу, како привреди, тако и пољопривреди, с обзиром на то да је основни циљ подршка развоја руралног туризма, што ће се остварити повећањем нивоа опремљености туристичких капацитета. То ће створити услове за повећање квалитета и проширење понуде у пружању туристичких услуга, а то ће подићи степен конкуретности и довести до повећања запослености.

Рок враћања кредита у оба случаја је до седам година, док грејс- период може трајати до 24 месеца.

Е. Марјанов

EUR/RSD 117.5644
Најновије вести