Увид у план бициклистичке стазе у Магистрату у Карловцима

Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене државног пута IIА реда број 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници од Новог Сада до Старе Пазове, тачније до административне границе са Београдом, на раном јавном увиду је у Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство у карловачком Магистрату као и у осталим локалним самоуправама преко чије територије се планира будућа стаза.
e
Фото: pixabay.com

У аналогном и дигиталном облику материјал може да се погледа до 10. јула. У дигиталном издању може се видети и на сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/, у чијим просторијама на Булевару Михајла Пупина 16 се може погледати и у аналогном облику.

Примедбе и сугестије са детаљном разрадом у писаном облику достављају се на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 21000 док траје рани увид.

Површина подручја обухваћеног оквирном границом будућег Просторног плана износи око 387 квадратних километара.

Зорица Милосављевић

EUR/RSD 117.5748
Најновије вести