Урбанисти предлажу насеље за социјално становање у Бангладешу

Изменама и допунама Плана генералне регулације Футога које се односе на Бангладеш, та урбанистичка целина намењена је социјалном становању, а обухваћена је површина од око 6,3 хектара, које представља грађевинско земљиште у атару.
1
Фото: Dnevnik.rs

Реч је о простору који је у целости површина јавне намене и чине је саобраћајнице, комплекс за социјално становање и заштитно зеленило. Планом обухваћена површина налази се у североисточном делу Футога, у залеђу Руменачког пута, непосредно уз насеље Сајлово. Градски урбанисти у југоисточном делу предлажу градњу комплекса за социјално становање на површини од 2,76 хектара. Средишњи и северозападни део је пољопривредно земљиште површине 3,34 хектара, које ће, у складу с планом, бити уређено, док су уз северозападну и југозападну границу планиране саобраћајнице

Урбанисти подсећају на то да је насеље Бангладеш формирано 1972. године на пољопривредном земљишту, и то трансформацијом објеката некадашње фарме. На иницијативу Центра за социјални рад, тада је 100 породица из ромске колоније, након пожара, пресељено у простор уређен за становање. Услед дивље градње, односно бесправном доградњом и          надградњом објеката, најчешће неквалитетним материјалима, насеље је знатно промењено. По извештају Градске управе за инспекцијске послове из 2017. године, у Бангладешу живи 256 особа у 55 објеката, а доминирају петочлана домаћинства, али има и оних с 12 чланова. По подацима Тима Владе Републике Србије за социјално укључивање, управо су вишепородична домаћинства најчешће угрожена сиромаштвом. У кућама је 2009. године становало 235 особа, а будући да су објекти у периоду између два извештаја дограђивани, укупна површина стамбеног простора повећана је око 720 квадратних метара. Како је у тексту плана наведено, то је повећање с осам квадрата по глави корисника на десет, што је патолошки минимум који не омогућава нормалан психофизички развој појединца.

Пошто су стамбени простори у веома лошем стању, став Грађевинске инспекције из 2018. године је да је рушење старих објеката и изградња нових најбоље решење. Уклањање дотрајалих делова насеља Бангладеш мора бити реализовано сукцесивно, те да прати градњу стамбених објеката и пресељавање становништва у те куће. Након усељавања у новоизграђену породичну кућу одговарајуће квадратуре, бесправно подигнути стамбени објекти биће срушени.

За објекте некадашње фарме урбанисти су оставили неколико могућности. Просторе у североисточном делу насеља мештани би могли користити као оставе и магацине, али и као радионице за паковање и обраду секундарних сировина, с обзиром на то да се већина становништва Бангладеша бави њиховим сакупљањем.

Објекти у југоисточном делу користиће се као вишенаменски, и то за окупљање различитих старосних или интересних група, а предвиђено је и да ту буду амбуланте, канцеларије за социјалне раднике, учионице.

На неизграђеним деловима је планиран централни јавни простор – зелена површина с парковским мобилијаром и реквизитима за игру деце. Око насеља је предвиђен појас заштитног зеленила, а урбанисти препоручују да се чланови локалне заједнице укључе у уређење централног трга да би тај простор доживели као свој, те га одржавали и унапређивали.

Делови Бангладеша биће повезани пешачким стазама унутар насеља, док су уз северозападну и југоисточну границу предвиђене сабирне улице, које ће простор повезати с Руменачким путем и планираним општинским путем, као и интерне саобраћајнице унутар насеља.


Насеље с типским кућама

Градски урбанисти препоручују да у Бангладешу буду изграђене типске куће, тако да унутрашња организација простора буде лако прилагодљива домаћинствима различите величине. Просторе за социјално становање би требало планирати као приземне куће, а спрат дозволити на максимално 50 одсто планираних објеката у комплексу, односно за домаћинства с већим бројем чланова. За сваки од новоизграђених стамбених објеката планиран је одговарајући дворишни простор, па ће станари те површине моћи да уређују како желе, да саде воће и поврће, граде веранде, као и помоћне просторије, попут обора за узгој животиња, остава, радионица, надстрешница и слично. Максимална дозвољена површина помоћних објеката за сваки стамбени објекат је 12 квадрата.


Нацрт плана биће на јавном увиду до 1. јуна, и могуће га је погледати на сајту ЈП „Урбанизам”, као и у просторијама тог предузећа на Булевару цара Лазара 3, али и у МЗ Футог у Улици цара Лазара 42. Док траје увид, примедбе и предлози се достављају Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, Школска 3. Јавна седница Комисије за планове, на којој ће  бити разматране примедбе, заказана је за 11. јун.

Ј. Вукашиновић

Фото: АрхиваДневника

Milan
29.05.2020 • 22:29
Treba prebaciti i rome sa Klise i urediti taj deo klise
EUR/RSD 117.3253
Најновије вести