Свињокољем против климатских промена

Ова зи­ма, ако се зи­мом уоп­ште мо­же на­зва­ти, ни­ка­ко да по­да­ри тем­пе­ра­ту­ре ко­је омо­гу­ћу­ју нај­бо­ље спре­ма­ње, од­ле­жа­ва­ње и су­ше­ње „пло­до­ва то­ра”.
1
Фото: Д. К.

За­то не ма­ре мно­го на че­неј­ском Са­ла­шу 137: не фер­ма­ју гло­бал­но опот­пља­ва­ње, па је ју­че та­мо упри­ли­чен сви­њо­кољ. То зна­чи са­мо јед­но – и да­нас ће се ов­де на ме­ни­ју на­ћи све­же пе­че­не ко­ба­си­це, фри­шки чвар­ци, пап­ци у саф­ту, ко­жу­ра, сал­чи­ћи…А и су­ва ко­ба­си­ца, сла­ни­на, швар­гла и пра­те­ће по­сла­сти­це што при­сти­го­ше на тр­пе­зу пр­ко­се­ћи овим, ви­ше про­лећ­ним не­го зим­ским тем­пе­ра­ту­ра­ма.

Д. Кн.

EUR/RSD 117.2767
Најновије вести