Седница Комисије за планове Скупштине Града Новог Сада - 4.јула

На основу Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" број 32/2019) Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава да ће се
gradska skupstina novi sad, dnevnik.rs
Фото: Dnevnik.rs

53. СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА ОДРЖАТИ У ЧЕТВРТАК, 04. ЈУЛА 2019. ГОДИНЕ,У ЗГРАДИ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА,УЛИЦА ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА БР.2, У ПЛАВОЈ САЛИ НА I СПРАТУ,СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 ЧАСОВА.

 

На јавном делу седнице ће се разматрати:

Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт одлуке о изменама   и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену у северном делу града, дуж путева М-7 и Е-75 у Новом Саду (локалитет северно од Индустријске улице и источно од Државног пута IБ-12 (М-7)),

Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет општеградског центра уз Улицу браће Поповић и др.)  и

Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт плана детаљне регулације Кип у Сремској Каменици.

 

Нацрти ових планова били су изложени на јавни увид, а заинтересована лица, која су у току трајања јавног увида ставила писане примедбе, имају право да на јавној седници Комисије за планове образложе своје примедбе.

 

На седницу Комисије се позивају и представници органа и организација чији су претходни услови уграђени у текст урбанистичких планова.

EUR/RSD 117.5751
Најновије вести