Расписан јавни конкурс, пријаве до 1. новембра: Помоћ за куповину куће у околини града

Прилику за учешће у Јавном конкурсу за реализацију Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021. годину добили су и Новосађани.
13-seoske kuce
Фото: Dnevnik.rs

Суграђани који желе да се пријаве на овај Јавни конкурс, како би решили стамбено питање и добили новац, више информација о томе могу пронаћи путем Интернета на сајту Министарства за бригу о селу: http://www.mbs.gov.rs/konkursi.php, а пријаве заинтересованих се предају Градској управи за привреду, Руменачка 110а.

Конкурс је отворен до 1. новембра, а рок за подношење пријава је до утрошка 500 милиона, колико је одређено за овај Програм. Пријава се сматра поднетом у моменту када је предата на шалтер поште или на писарницу Градске управе за привреду, а у случају непотпуне документације, подносиоци пријаве ће примити обавештење да у року од пет дана допуне оно што недостаје јер ће у супротном пријава бити одбачена.

Како се у тексту Програма наводи, њиме треба да се повећа број становника у селима, смањи просечна старост становништва у селима и повећа наталитет и демографска структура у њима, као и да се покрене и повећа привредна активност на селу.

Како се наводи у Програму, под сеоском кућом са окућницом подразумева се кућа с економским двориштем на истој катастарској парцели као и сеоска кућа или на суседним парцелама у односу на њу. Поред других, сеоска кућа мора да испуњава основне услове за живот и становање, као и да се не налази у градским и општинским седиштима и приградским насељима (Нови Сад, Петроварадин, Футог и Сремска Каменица). Сеоска кућа мора да има септичку јаму или канализацију, приступ преко тврдог пута, воду и струју.

Највећи износ за куповину сеоске куће је 1,2 милиона динара, а право пријаве имају супружници, ванбрачни партнери, самохрани родитељи који сами врше родитељско право и млади пољопривредници који нису старији од 45 година и нису у брачној заједници, а који живе на селу и баве се пољопривредом.

Добијени новац се може искористити искључиво за куповину, али не и за опремање куће, нити за порез на пренос апсолутних права приликом купопродаје, пореза на имовину, трошкове прикупљања документације за конкурс, нити за грађевинске радове на адаптацији куће.

У оквиру документације, поред електронског обрасца, потребно је и да су подносиоци држављани Србије, да не поседују непокретност и да није било преноса власништва или сувласништва у протеклих пет година, да имају измирене порезе и доприносе, да подносиоци нису у крвном сродству са продавцем некретнине у правој линији до било ког степена, а у побочној до другог степена, као и да нису у тазбинском или адоптивном односу.

Пољопривредницима је потребна изјава да живе на селу и баве се пољопривредом, као и уверење о слободном брачном стању, а за самохране родитеље извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или правонажна судска одлука о лишењу родитељског права.

Пријављени морају испуњавати све прописане услове за учешће на јавном конкурсу, као и један од четири алтернативних услова: да живе на селу као подстанари или са осталим члановима шире породице или у граду, али да у том случају имају намеру да живе на селу, да поседују формално образовање из области медицине, фармације, пољопривреде, ветерине или да су просветни радници и занатлије и да им је посао такав да се може радити од куће на селу.

Добијени новац по конкурсу ће Министарство за бригу о селу пребацити на рачун Граду, који ће их да даље распоредити на наменске подрачуне. Пријављени који добију бесповратан новац немају право да отуђе кућу у наредних 10 година, као ни да она постане предмет залога или хипотеке барем пет година од потписивања уговора.

Све потребне информације могу се добити на телефон надлежне управе на број 6624-282.

Д. Андулајевић

EUR/RSD 117.5647
Најновије вести