Рани јавни увид у регулацију мреже пијаца и велетржнице

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, организује рани јавни увид у Концептуални оквир плана генералне регулације мреже пијаца са избором локације за велетржницу у Новом Саду  
Kvantaška pijaca Foto: Dnevnik.rs/arhiva
Фото: Кванташка пијаца Фото: Дневник.рс/архива

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и мишљења Комисије за планове број V-35-216/18  од 29.03.2018. године, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир плана генералне регулације мреже пијаца са избором локације за велетржницу у Новом Саду

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир плана генералне регулације мреже пијаца са избором локације за велетржницу у Новом Саду  одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од  1. августа до 15. августа 2018. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3 и у просторијама месних заједница: ''Житни трг'', Димитрија Аврамовића број 8, Нови Сад; ''Стари град'', Краља Александра I, Нови Сад; ''Прва војвођанска бригада'', Народних хероја 5, Нови Сад; ''Соња Маринковић'', Кеј жртава рације 4, Нови Сад; ''Лиман'', Драге Спасић 1, Нови Сад; ''Бошко Буха'', Фрушкогорска 8, Нови Сад; ''Лиман III'', Народног фронта 46, Нови Сад; ''Острво'', Народног фронта 71, Нови Сад; ''Иво Андрић'', Бановић Страхиње 20, Нови Сад; ''Верa Павловић'', Гогољева 1, Нови Сад; ''7. јули'', Мише Димитријевића 74а, Нови Сад; ''Јужни Телеп'', Јаношикова 1а, Нови Сад; ''Братство Телеп'', Илариона Руварца 18а, Нови Сад; ''Никола Тесла-Телеп'', Гери Кароља 5, Нови Сад; ''Гаврило Принцип'', Булевар Јована Дучића 3, Нови Сад; ''Бистрица'', Браће Дроњак 11, Нови Сад; ''Адице'', Симе Шолаје 2а, Нови Сад; ''Југовићево'', Тараса Шевченка 1, Нови Сад; ''Раднички'', Браће Могин 2, Нови Сад; ''Детелинара'' Браће Поповић 4, Нови Сад; ''Народни хероји'', Мајевичка 2б, Нови Сад; ''Омладински покрет'', Омладинског покрета 11, Нови Сад; ''Сава Ковачевић'', Саве Ковачевића 15, Нови Сад; ''Дунав'', Београдски кеј 19а, Нови Сад; ''Подбара'', Косовска 41, Нови Сад; ''Слана бара'', Ченејска 54, Нови Сад; ''Клиса'', Савска 27, Нови Сад; ''Видовданско насеље'', Др Јована Андрејевића 2а, Нови Сад; ''Салајка'', Шајкашка 26, Нови Сад; ''Шангај'', Улица VIII бб, Нови Сад; ''Петроварадин'' Чајковског 1а, Петроварадин; ''Сремска Каменица'', Марка Орешковића 1а, Сремска Каменица; ''Сајлово'', Горње Сајлово 37, Нови Сад.

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 15. августа 2018. године.

(Оглас)

EUR/RSD 117.5923
Најновије вести