Покренута измена просторног плана општине Сремски Карловци

У Сремским Каровцима у току је јавна расправа о изменама и допунама Просторног плана општине Сремски Карловци.
Sremski Karlovci foto: Dnevnik.rs/S. Šušnjević
Фото: Dnevnik.rs

Поступак за измену плана покренуо је власник карловачке циглане „Полет“ АД из Бечеја ради проширења експлоатационог поља. У току јавне расправе могу се радном телу у писаној форми доставити сугестије, примедбе, иницијативе, коментари и предлози на Нацрт одлуке о измена и допунама, непосредно, путем преко општинске писарнице, Трг Бранка Радичевића 1, до 12. јуна, када се јавна расправа завршава.

Како каже руководилац Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Небојша Мркић, примедбе, предлози и сугестије се подносе у слободној форми. Нацрт одлуке и програм јавне расправе објављени су на званичном сајту општине www.sremskikarlovci и на огласној табли општине Сремски Карловци.

Текст нацрта и графички приказ могу се видети и у Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, у поткровљу Магистрата. Саставни део расправе је и јавна презентација Нацрта одлуке, и она ће бити одржана 4. јуна у 12 сати у Свечаној сали Магистрата.     

– Од јавне расправе се очекује да подстакне ширу јавност и стручњаке да се укључе у процес расправе и дају конкретне предлоге, мишљења и коментаре на Нацрт одлуке – каже Небојша Мркић. – Приспеле предлоге, примедбе и сугестије, примљене у писаној форми у току трајања  расправе, радно тело ће  размотрити и заузети став о њиховом прихватању, делимичном прихватању или неприхватању. Уколико радно тело не прихвати сугестије, обавестиће подносиоца предлога или примедбе о разлозима за то. Након тога, о спроведеној јавној расправи сачиниће извештај и доставити га Општинском већу, које утврђује предлог Одлуке о изменама и допунама Просторног плана општине Сремски Карловци и упућује Скупштини општине на разматрање и доношење.

Зорица Милосављевић

EUR/RSD 117.5725
Најновије вести