План регулације за део Адица на увиду до 25. септембра

Планом генералне регулације дела Адица, који је на јавном увиду до 25. септембра, урбанисти су у централном делу насеља предвидели градњу спортског центра.
Adice - Ulica Branka Chopicha.jpg
Фото: Dnevnik.rs

Реч је о неизграђеном подручју површине око 8,6 хектара, око улица Марије Бурсаћ, Младена Стојановића, Славка Родића и Николе Алексића, у чијем се непосредном окружењу налазе стамбени блокови, као и земљиште на којем је планирана изградња предшколске установе и школе.

Осим спортског центра „Адице”, на обухваћеном подручју издвојена су и места за пословање, као и за нове улице и паркинге, а предвиђено је и уређивање зелене површине с дечјим теренима и пратећим урбаним мобилијаром, као и зелена површина и сквер у оквиру зоне породичног становања.

По мишљењу урбаниста, спортски центар представља најзначајнији део плана јер би требало да задовољи потребе ширег окружења за јавним простором из домена спорта и рекреације, те да обезбеди виши ниво квалитета живота грађана Адица. То насеље тренутно има око 9.800 становника, а планирано је да ту живи око 13.700 људи, па би, како је у планској документацији наведено, уређење и изградња спортског комплекса, требало да допринесе и естетском унапређењу подручја.

Спортски центар „Адице” имаће отворене и затворене терене, с пратећим објектима, максималне спратности до две етаже или с високим приземљем и спратом. Планом је остављена опција за фазну реализацију пројекта, у зависности од буџета.

У северном делу комплекса предвиђени су терен за мали фудбал с трибинама, терен за боћање и теретана на отвореном, док би у централном делу требало да буде кошаркашки терен с трибинама, терен за одбојку и тенис. У јужном делу простора ће бити два терена за бадминтон, као и вишенаменска хала за мале спортове, борилачке вештине и друге спортско-рекреативне садржаје и пратеће програме. Спортски центар би требало да има два колска улаза, са западне и са источне стране, из планиране улице и из правца Светолика Ранковића. Како је наведено, могуће је реализовати и више пешачких или бициклистичких улаза, а паркирање ће бити решено у оквиру парцеле дуж интерне саобраћајнице, од источног улаза у комплекс до зоне изградње објекта.

Када је реч о озелењавању простора, урбанисти предлажу да на свака четири паркинг-места буде засађено по једно дрво, а требало би и хортикултурно уредити простор око спортског центра.

На планом обухваћеном подручју није предвиђен градски превоз, а бициклистичке стазе налазиће се дуж улица Марије Бурсаћ и Светолика Ранковића. Као и у већини регулационих планова, предвиђено је да паркирање или гаражирање возила буде обезбеђено на парцели корисника, и то по једно место за сваки стан, односно, уколико је реч о пословном простору, једно место на сваких 70 квадратних метара.

План генералне регулације дела Адица на јавном увиду је до 25. септембра, а грађани га могу погледати сваког радног дана од 9 до 14 у ЈП „Урбанизам” на Булевару цара Лазара 3, као и на сајту тог предузећа, интернет страници Града и Скупштине, али и у МЗ Адице, у Улици Симе Шолаје 2а. Писане примедбе подносе се Градској управи за урбанизам и стамбене послове у Радничкој 2, а јавна седница Комисије за планове на којој ће се разматрати приспеле примедбе биће одржана 3. октобра у Плавој сали Скупштине града Новог Сада.   

Ј. Вукашиновић

 

Пројекат „Приградска насеља од оснивања до будућности” суфинансирао је Град Нови Сад, а ставови изнети у подржаном пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства

EUR/RSD 117.5720
Најновије вести