На лето рушење објеката у Радничкој улици 2

Без обзира на ванредно стање, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције за сада све јавне набавке реализује по плану те је недавно расписан тендер за уклањање објеката у Радничкој 2.
д
Фото: Дневник (С. Шушњевић)

Након што је крајем претходне године Управа за урбанизам и грађевинске послове пресељена у Школску улицу, стекли су се услови привођење земљишта намени, будући да актуелни планови регулације у Радничкој улици предвиђају општеградске центре и пословне комплексе, те нове зграде државних органа и управа.

Како се из конкурсне документације може приметити, планирано је рушење три објекта који се простиру на укупно 1.245 квадратних метара те уклањање свих бетонских ограда око парцеле, као и стаза, тротоара и коловоза од бетона, камених коцки или асфалта.

Са свих објеката ће најпре бити уклоњен кровни покривач, односно цреп, а након тога и кровна конструкција, следи демонтажа столарије, опреме и инсталација. Кад то буде завршено, почеће рушење зидова од опеке, армиранобетонских греда и стубова, плоча и темеља. Предмером радова предвиђено је да се за рушење користи багер с монтираним клештима, те да се најпре пресецају хоризонтални и вертикални серклажи, а бетонски елементи уситњавају хидрауличним чекићем. Код другог приземног објекта требало би повести рачуна приликом уклањања крова јер је реч о покривачу од азбест-цементног валовитог салонита. У складу с правилником, тај посао би требало да обављају обучени радници у заштитним оделима, с маскама, и да за уклањање и скидање кровног покривача користе искључиво ручни алат.

Осим објеката, биће срушено укупно око 200 квадрата стаза, тротоара и коловоза, као и ограде дуге око 150 метара. Након уклањања свих објеката и темеља, инфраструктуре и ограде, одабрани извођач ће морати и да изравна терен и уреди околину.

Рок за подношење понуда је 31. март, а 25 дана након тога биће донета одлука о додели уговора, или пак обустави поступка. Фирма којој буде поверен посао ће објекте у Радничкој 2 морати да сруши за највише 90 календарских дана, а имајући у виду све рокове, те да је потребно одређено време да одабрани извођач буде уведен у посао, уклањање ће бити завршено за отпрлике четири месеца, односно у августу.

У конкурсној документацији није наведена процењена вредност радова, односно колико би уклањање објеката и рашчишћавање простора могло коштати. Примера ради, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције ће за рушење некадашње фабрика сапуна „Албус” у Радничкој 32 издвојити безмало 12 милиона динара, док је уклањање „Ауто-коопа” на Футошком путу коштало 2,83 милиона.

        Ј. Вукашиновић

EUR/RSD 117.5959
Најновије вести