Измене Закона за више страних инвестиција

Неколико великих старних компанија које послују у Србији, као што је дански „Грундфос” и немачки „Милибуер”, скретале су пажњу надлежним државним органима да се сусрећу с проблемом због обавезе прибављања дозволе за увоз робе двоструке намене.
zakoni, pixabay
Фото: Pixabay

Наиме, они који су остворили своје фабрике у Србији за које морају да увезу машине које су на листи робе двоструке намене или за које, да би одржале процес производње, континуирано морају да увозе сировине које делимично спадају у робу двоструке намене, наилазе на проблем да за такав увоз сваки пут подносе захтев за издавање увозне дозволе.

Указали су на то да је Србија практично једина земља у Европи, а и шире, која конторлише увоз робе двоструке намене, што успорава и поскупљује процес производње. Због тога улагање у Србију постаје мање атрактивно за стране улагаче у тој области, што свакако на крају доводи до технолошке стагнације, али и изостанка буyетског прилива.

Наша држава једина у Евроипи и даље контролише, односно издаје дозволе за увоз робе двоструке намене

Због проблема с којим се сусрећу страни инвеститори, али и домаћи, Влада Србије сачинила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о извозу и увозу робе двоструке намене и упутила га посланицима Скупштине Србије на усвајање. Законом о извозу и увозу робе двоструке намене, који је донет 2013. године, систем контроле извоза је усклађен с европским законодавством, али је систем увоза робе двоструке намене остао недовољно прилагођен европској пракси. То је довело до тога да наша држава једина у Европи и даље контролише, односно издаје дозволе за увоз робе двоструке намене, а да су у међувремену и Хрватска, Црна Гора, БиХ и Албанија то укинуле.

Због потребе за добијање дозвола за увоз робе двоструке намене наши привредни субјекти су додатно оптерећени административним процедурама – прикупљањем документације, подношењем захтева, плаћањем такси и, коначно, чекањем на издавање дозвола – а цео поступак траје око 30 дана. На тај начин смањује се конкурентност српске привреде и повећавају трошкови пословања привредних субјеката.


Попис остаје

Изменама Закона о извозу и увозу робе двоструке намене предлаже се брисање садашњих одредаба које се односе на контролу увоза и издавање дозвола за увоз робе двоструке намене. Међутим, остаје обавеза привредних субјеката да воде евиденцију о обављеним пословима извоза и увоза робе двоструке намене и доставе је по потреби надлежним органима на увид да би се обезбедила могућност контроле обављања послова приведних субјеката везаних за робу двоструке намене.


У образложењу измене закона о измени и допуни Закона о извозу и увозу робе двоструке намене Влада Србије наводи да дозволе за увоз робе двоструке намене смањују конкурентност српске привреде и повећавају трошкове пословања привредних субјеката. Такође, страни улагачи који су инвестирали у производне капацитете у Србији на тај начин су дестимулисани.

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.5762
Најновије вести