„Чистоћа“ ангажује раднике преко омладинске задруге

Градска „Чистоћа“, расписала је јавну набавку за ангажовање радника преко омалдинско - студентске задруге, а рок за подношење понуда је 15. март.
smecari, dnevnik.rs
Фото: Dnevnik.rs

Укупна вредност пружених услуга не може бити већа од 76 милиона динара без ПДВ-а, што је процењена вредност у Плану јавних набавки за 2018. годину.

Како је у конкурсној документацији наведено, ЈКП „Чистоћа“ тражи неквалификоване помоћне раднике за сортирање отпада на депонији, одржавање јавне хигијене, за сакупљање и транспорт отпада, као и за одржавање хигијене посуда за одлагање отпада. Осим тога, поменуто предузеће ангажоваће и квалификоване раднике, и то возаче, помоћне раднике у сервису, те помоћ за прање возила и мењање гума. Када је у питању радна снага са средњом стручном спремом, „Чистоћа“ тражи помоћне раднике у магацину, а потребни су им и радници за административне послове.

Уговори између јавно комуналног предузећа, задруге и сваког ангажованог радника закључиваће се најавише на 120 радних дана, а наручилац задржава право да одступи од оквирног броја сати, у складу потребама.

Ј. В.

EUR/RSD 118.4426
Најновије вести