ЈЕЗИКОМАНИЈА: У ствари…

Многи људи, укључујући ту и медије, што штампане што ове говорне, не знају да ли се У СТВАРИ пише заједно или одвојено. Сигурна сам да велики проценат истих прави врло јасну разлику у говору. Прочитајте следеће примере: „Не петљај се у ствари које не разумеш” или „Ти то, у ствари, не разумеш”.
Nataša Mirković / dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

У ствари, ова фраза је синоним изразима У СУШТИНИ, У БИТИ...

Једно је јасно. Правилно је одвојено - У СТВАРИ.

Нама је лакше да тачно схватимо значење када слушамо живи говор, него кад читамо. Многе ствари у писању су уведене да би надоместиле недостатак живе речи, и једна од њих је и раздвајање текста на речи.

Погледајте још један пример. Рекла му је истину У ОЧИ, или Рекла му је истину УОЧИ венчања. Ту је разлика јасна. Код израза У ОЧИ, акцентује се вокал О (У значењу - У лице, отворено.), а код прилога УОЧИ, акценат је на самогласнику У (у значењу мало пре неког догађаја).

Ево мале помоћи. Обавезно спојено се пишу: довде, донедавно, заувек, изблиза, надесно, откако, посреди, сместа, увис, укруг.

Обавезно раздвојено: без везе, до виђења, за инат, из шале, на време, од јутрос, по страни, при том, с леђа, у ствари.

Облици где су дозвољена оба начина (без промене значења): до малочас/домалочас, до сада/досада, од онда/одонда, од тада/отада (отад, од тад).

И, облици где од употребљеног облика зависи значење: бестрага/без трага, добродошли/добро дошли, засада/за сада, навелико/на велико, накрај/на крај...

Наташа Мирковић

EUR/RSD 117.5959
Најновије вести