ЈЕЗИКОМАНИЈА Имаш ли скрипта?

Неколико наших читалаца поставило ми је одређена питања у вези с конкретним језичким проблемима:
Nataša Mirković / dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

Присвојни придеви од именица Ђорђе и Павле гласе ЂОРЂЕВ и ПАВЛОВ, а не Ђорђетов и Павлетов.

Употреба израза ПАР уместо НЕКОЛИКО није препоручљива, али се не може сматрати за тешку грешку, јер се среће и код добрих писаца. ПАР се односи на 2-3, а НЕКОЛИКО на најмање 3-4, највише до 7-8.

Предлог ЗБОГ се користи за узрок, а РАДИ за циљ:

Сломио сам руку због рупе на путу. Дошао је ради сладоледа.

У значењу ИМАТИ ПОТРЕБУ ЗА НЕЧИМ глагол ТРЕБАТИ се употребљава у личном глаголском облику, у конструкцијама с логичким субјектом у дативу, при чему се слаже са субјектом у реченици:

Требају ми нове ципеле. Требале су ми нове ципеле.

Глагол ТРЕБАТИ, када је употребљен као модални глагол, не мења се по падежима: треба да одем, треба да одеш, треба да оде / требало је да одем, требало је да одеш, требало је да оде…

Именица СКРИПТА је именица средњег рода која може бити само у множини. Промена ове лексеме гласи: скрипта, скрипти/скрипата, скриптима, скрипта… Имаш ли скрипта? (Не – Имаш ли скрипте).

Наставак -шки имају придеви од имена која се завршавају на Г или К којем претходи сугласник: Пекинг-пекиншки, Њујорк-њујоршки, Пожега-пожешки…

Н. Мирковић

 

EUR/RSD 117.5912
Најновије вести