ЈЕЗИКОМАНИЈА Довиђења, за сада

У прошлој „Језикоманији” започели смо с недоумицама око спојеног и растављеног писања... Настављамо с причом:
NatasaMirkovic-BLU
Фото: Dnevnik.rs

Засад или за сада?

Прилошки спојеви за+кад(а), за+онда и за+тада пишу се увек одвојено, јер имају значење временске намене. Са друге стране, ЗА и САД(А) могу се писати или одвојено или спојено, у зависности од значења:

1. спојено када ЗАСАД(А) значи у ово време, у овом тренутку, овог часа, сад: Засад(а) се добро сналазимо;

2. одвојено када је наглашена временска намена, у смислу за овај моменат, за извесно време: Нешто за сад(а), а нешто за касније.

На памет или напамет?

На памет и напамет није исто. Напамет (састављено) је прилог који значи учити наизуст, одједном, од речи до речи, а може значити и учење без разумевања. У значењу „пасти на памет”, пише се одвојено - на памет.

До виђења или довиђења?

Традиционално одјављивање, односно поздрављање при одласку правилно се пише састављено - ДОВИЂЕЊА. Примери - ДО СЛУШАЊА, ДО ГЛЕДАЊА - који се могу чути у радијским и телевизијским емисијама су „креације” релативно новијег датума и нису у духу нашег језика.

Откад или одкад?

ОТКАД, ОТКАДА и ОД КАДА су прилози у значењу - од ког времена, колико дуго. Спојеви предлога ОД и ДО с предлозима КАД(а), САД(а), ТАД(а) и ОНДА могу се писати на следеће начине: докад, до када и докада; досад, до сада и досада; дотад, до тада и дотада; одсад, од сада и одсада; отад, од тада и отада; од онда и одонда... У наведеном случају правилно је писати ОТКАД (поред ОД КАДА и ОТКАДА), а не одкад.

Н. Мирковић

 

EUR/RSD 117.5581
Најновије вести