Војводина

Војводина Манифестација “Изађи ми на теглу” у петак у Срборану
СРБОБРАН: Гастрономска манифестација у припремању ајвара “Изађи ми на теглу” одржава се петак у Срборану.
Војводина Фискултурна сала у новом руху захваљујући донаторима
КИКИНДА: Фисклултурна сала у кикиндској Основној школи “6.октобар” обновљена је захваљујући конкурсу “Да растемо срећни” који је расписала Фондација Ане и Владе Дивац, у партнерству са Фондацијом НЦР.
Војводина Врбаски путари постављају 70 саобраћајних знакова
ВРБАС: Путари ЈКП „Комуналац“ почели су у септембру планску акцију у којој постављају нове и мењају дотрајале знакове и табле на саобраћајницама у Врбасу.
Војводина У Општини Шид све већи број миграната
ШИД: Први упис деце миграната у основне школе није потпун јер се из дана у дан повећава број миграната у оба прихватна центра: “Принциповац” и Мотел “Адашевци”.
Војводина Сомбор домаћин скупа о прекограничној сарадњи
СОМБОР: Захваљујући одличним резултатима у прекограничним пројектима по којима се препознаје у Србији, Сомбор је стекао поверење бриселских кругова, па је тако и дошао у прилику да буде домаћин дводневне Академије за лидере за прекограничну сарадњу Савета Европе.
Војводина Уздински котлић и Фест са пивом обрадовали Уздинце
УЗДИН: Књижевно уметничко дурштво “Тибискус” из Уздина показало се још једном као добар организатор и домаћин више приредби у овом месту ковачичке општине.
Војводина Зрењанин: Почела изградња вртића у Путникову
ЗРЕЊАНИН: Почела је изградња новог дечјег вртића у зрењанинском стамбеном насељу Путниково на територији Месне заједнице болница-Берберско.
Војводина Признања најуспешнијим спортистима у Скупштини општине Ада
АДА: Председник ађанске општине Золтан Билицки уручио је у згради Скупштине општине Ада спортска признања спортским клубовима и спортистима, на основу постигнутих резултата у претходној години.
Војводина Фестивал у Суботици посвећен кинеском позоришту за децу
СУБОТИЦА: Јубиларни 25. Међународни фестивал позоришта за децу, који се одржава од 16. до 21. септембра у Суботици, обележиће и специјалан програм посвећен једној од највећих светских култура и позоришних традиција - Кини.
Војводина У то­ку ди­ги­та­ли­за­ци­ја вред­не му­зеј­ске гра­ђе у Врбасу
ВР­БАС: Град­ски му­зеј Вр­бас од про­шле сед­ми­це на­ла­зи се у Ви­ки­пе­ди­ји. Ову вест пре­не­ла је ар­хе­о­лог –ви­ши ку­стос у му­зе­ју Ве­сна Гр­гу­ро­вић, на­ве­де­ћи да се тре­нут­но у вр­ба­ском му­зе­ју ди­ги­та­ли­зу­је нај­вред­ни­ји ма­те­ри­ја­ли.
Војводина Од­бој­ка на пе­ску улеп­ша­ла ви­кенд Чу­ру­жа­ни­ма
ЧУ­РУГ: Так­ми­че­ње де­вој­чи­ца у од­бој­ци на пе­ску одр­жа­но је то­ком ви­кен­да на чу­ру­шкој пла­жи, на оба­ли Ста­ре Ти­се, у окви­ру исто­и­ме­ног пар­ка при­ро­де. У фер-плеј над­ме­та­њу на шест те­ре­на уче­ство­ва­ло је око 110 од­бој­ка­ши­ца по­де­ље­них у три ка­те­го­ри­је – три­на­е­сто­го­ди­шња­ки­ње, два­на­е­сто­го­ди­шња­ки­ње и у тре­ћој гру­пи де­вој­чи­це од де­сет и је­да­на­ест го­ди­на, за­јед­но са мла­ђим вр­шња­ки­ња­ма.
Војводина Си­ну­ла фа­са­да Гра­ђан­ске шко­ле у Бач­кој Па­лан­ци
БАЧ­КА ПА­ЛАН­КА: У стро­гом цен­тру Бач­ке Па­лан­ке од по­чет­ка ове го­ди­не тра­ју ра­до­ви на ре­кон­струк­ци­ји згра­де у ко­јој се на­ла­зи ов­да­шњи Му­зеј, али ово зда­ње у исто­ри­ји се пам­ти као пр­ва Гра­ђан­ска шко­ла у овој ва­ро­ши ко­ја је на овој ло­ка­ци­ји по­че­ла са ра­дом у је­сен 1903. го­ди­не.
Војводина Мо­бил­не кли­ме чу­ва­ју ар­хи­тек­тон­ско на­сле­ђе у Сомбору
СОМ­БОР: Де­це­ни­ја­ма уна­зад Сом­бор сло­ви за срп­ску ва­рош са убе­дљи­во нај­бо­ље очу­ва­ном ам­би­јен­тал­ном це­ли­ном стро­гог град­ског је­згра, што је и је­дан од раз­ло­га да се оби­ла­зак и по­се­та овом гра­ду на­ла­зи у по­ну­ди сва­ке озбиљ­ни­је ту­ри­стич­ке аген­ци­је.
Војводина Бечеј: Усвојено шестомесечно трошење касе, доста кадровских промена
БЕЧЕЈ: Јуче је заседала Скупштина општине Бечеј, на којој се нашло доста тачака дневног реда, јер је ово била прва радна седница након 66 дана. Очито да је летња сезона још у току, пошто је 36. седници Скупштине општине присуствовало 29, од укупно 36, одборника.
Војводина Екологија у центру пажње беочинског „Лафаржа“
БЕОЧИН: Поводом 10. септембра, Дана фабрике цемента “Лафарж” у Беочину, представници свих структура локалне самоуправе на челу са председником општине Беочин, господином Митром Милинковићем боравили су у Беочинској фабрици цемента.
Војводина Сента прославила дан града и 321.годишњицу Сенћанске битке
СЕНТА: Поводом празника града Сенте и 321. годишњице Сенћанске битке одржана је свечана седница Скупштине општине Сента, која је отпочела интонирањем српске и мађарске химне у изведби Мешовитог хора СКЦ “Стеван Сремац” под управом Конге Лошонц и Градског камерног хора “Цор Јесу” под вођством Реке Миклош.
Војводина Католици у Србобрану обележавају Крстовдан
Слава Римокатоличке цркве Узвишења Светог Крста у Србобрану по други пут биће обележена културно-уметничким програмом у дворишту Основне школе “Јован Јовановић Змај“, у петак, 14. септембра од 19 часова, у организацији Дома културе и Општине Србобран.
Војводина  У Кикинди "Дани лудаје" од 20. до 23. септембра
БЕОГРАД: Регионална туристичка манифестација "Дани лудаје" биће одржана у Кикинди ове године, у периоду од 20. до 23. септембра, најаваљено је на данашњој конференцији за медије у Привредној комори Србије.
Војводина Ученици Економске школе у Бечеју полазе на дуално образовање
БЕЧЕЈ: Економско-трговинска школа потписала је уговоре са родитељима 19 ученика трговинског смера на основу ког ће ићи на праксу у компанијама Меркатор, Тисакоп и Универекспорт у склопу дуалног образовања, које од идуће школске године постаје обавезно.
Војводина Уклања се амброзија с Кулског пута
ВРБАС: У складу са Програмом системског сузбијања амброзије на територији општине Врбас, екипе „Зеленила“ и „Пута“ ЈКП „Комуналац“ уништавају овај инвазиван алергијски коров на основу уговора потписаног са локалном самоуправом.
EUR/RSD 118.3269
Најновије вести