Војводина

Војводина Тражи се партнер за зрењанинске апотеке
ЗРЕЊАНИН: Од наредне године државну фармацеутску делатност у Зрењанину реализоваће приватни партнер града, односно концесионар.
Војводина Почело измуљавање магистралног канала код Новог Бечеја
НОВИ БЕЧЕЈ: У непосредној близини Новог Бечеја у току су радови на измуљавању и чишћењу магистралног канала Банатска Паланка - Нови Бечеј, које заједничким средствима, са по осам милиона динара, финансирају Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ и новобечејска општина.
Војводина Ускоро закуп државног земљишта у Општини Сечањ
СЕЧАЊ: Рок за подношење документације за пријаве на оглас за јавну лицитацију, за закуп и коришћење државног пољопривредног земљишта у општини Сечањ, данас је истекао.
Photo
Војводина СТО ГОДИНА ОСЛОБОЂЕЊА ИНЂИЈЕ Ученици газили уместо 1.300 каплара
ИНЂИЈА: Поворка са 1.300 младих који су јуче прошли Инђијом носећи српске заставе остаће још дуго упамћена. Грађани су испратили целу поворку, и од најмлађих до најстаријих сви били задовољни што су део овог догађаја.
Војводина Литија за Митровдан у Митровици
СРЕМСКА МИТРОВИЦА: Митровдан, слава Града Сремске Митровице, обележен је светом литургијом у Саборном храму Светог великомученика Димитрија, коју је служио епископ канадски Митрофан уз саслужење сремскомтровачког свештенства Српске православне цркве.
Војводина Митровачке улице Вука Караџића и Железничка потпуно обновљене
СРЕМСКА МИТРОВИЦА: Град Сремска Митровица наредне године планираће новац у буџету ради текућег одржавања пешачког моста дугог 262, 5 метра на реци Сави који повезује Сремску и Мачванску Митровицу.
Војводина Суботица и Сентеш: Клубови за старе у Палићу и Старом Жеднику
СУБОТИЦА: Протокол о сарадњи, с намером конкурисања код европских фондова, потписали су директор Геронтолошког центра Суботица Ненад Иванишевић и Агнеш Пушкашнеш Халал, директорка Центра за социјално збрињавање града Сентеша у Мађарској.
Војводина Ново признање Граду Зрењанину
ЗРЕЊАНИН: Градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић примио је, у име зрењанинске локалне самоуправе, награду „Београдски победник 2018” за највећи инвестициони пројекат у Србији у овој години.
Војводина Баранда се сређује као филмски студио
БАРАНДА: У Баранди, селу оповачке општине, снимаће се делови друге сезоне серије „Сенке над Балканом”, због чега су у центру села изграђени делови студија. Плато у центру села је асфалтиран, уређени су одводни канали и три паркинга, а у наредном периоду следи постављање мобилијара и расвете.
Војводина Винарија која спаја традиционално и модерно
БАЧКА ТОПОЛА: Винарија „Бринџа” из Бачке Тополе је породична фирма, која је део разнолике угоститељско-туристичке понуде ове општине.
Војводина Кумане добија еко-чесму
КУМАНЕ: Мештани Кумана ускоро ће имати здраву пијаћу воду, јер је у току градња еко-чесме, у центру овог села, а планирани завршетак посла је за месец дана.
Војводина Сусрет деветнаест села у Јаску
ЈАЗАК: Сусрет села Србије за регионе Срема, Мачве и Бачке одржани су недавно у Јаску, у организацији Културно-просветне заједнице Србије из Београда, Удружења културних стваралаца Србије „Завичај” и Републичке комисије за оцену села Србије.
Војводина У Црепаји приказани колачи по старинским рецептима
ЦРЕПАЈА: Манифестацију „Сачувајмо од заборава – Старински ситни колачи“ у Црепаји, приредило је Удружење жена „Црепајке“.
Војводина РИК: Избори се понављају у Белој Цркви и у Вршцу
БЕОГРАД: Избори за Националне савете националних мањина биће поновљени 14. новембра на два гласачка места - у Белој Цркви и у Вршцу, где ће поново гласати припадници чешке, односно румунске мањине, одлучила је данас Републичка изборна комисија.
Војводина Бела Црква: „Норвешка за вас” помаже неразвијене општине
БЕЛА ЦРКВА: Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић и амбасадор Краљевине Норвешке Арне Санес Бјорнстад означили су јуче у Белој Цркви почетак јавних позива за финансирање пројеката за развој локалне инфраструктуре и за спровођење стручних обука у складу са локалним акционим плановима за запошљавање.
Војводина Словеначки ЈУБ се први позиционирао у пећиначкој радној зони
ПЕЋИНЦИ: Словеначка компанија ЈУБ, најдуже послује у индустријској зони у Шимановцима. Овај инвеститор дошао је у општину Пећинце 2004. године и од тада константно проширује своје пословање.
Војводина Књи­га о сом­бор­ским пле­мић­ким по­ро­ди­ца­ма
СОМ­БОР: Ма­да свог исто­риј­ског, кул­тур­ног, ар­хи­тек­тон­ског и иног на­сле­ђа Сом­бор не мо­ра да се сти­ди ни у сра­зу са европ­ским гра­до­ви­ма чи­ја по­ве­сни­ца пред­ста­вља маг­нет за свет­ске ту­ри­сте, ова чи­ње­ни­ца ни­ка­да до кра­ја ни­је ис­ко­ри­ште­на у про­мо­ци­ји нај­ве­ћег гра­да за­пад­не Бач­ке.
Војводина У Де­бе­ља­чи ак­тив­но Дру­штво за не­го­ва­ње тра­ди­ци­ја „Ба­нат­ско ко­ло”
ДЕ­БЕ­ЉА­ЧА: На кон­цер­ту „Ба­нат­ска раз­глед­ни­ца“ чла­но­ви Дру­штва за не­го­ва­ње тра­ди­ци­ја „Ба­нат­ско ко­ло“ из Де­бе­ља­че, нај­мла­ђи фол­клор­ци, при­ка­за­ли су на­у­че­но у окви­ру про­јек­та „Очу­ва­ње тра­ди­ци­ја Ср­ба у Ба­на­ту“.
Војводина Шко­ли­це спор­та од вр­ти­ћа за нај­мла­ђе Вр­шча­не
ВР­ШАЦ: Спорт­ски са­вез Гра­да Вр­шца ре­а­ли­зу­је про­је­кат „Жи­ви здра­во” у пред­школ­ским уста­но­ва­ма.Град Вр­шац у са­рад­њи са Спорт­ским са­ве­зом и у овој школ­ској го­ди­ни ор­га­ни­зу­је бес­плат­ну шко­ли­цу спор­та за све пред­школ­це у тра­ја­њу од де­вет ме­се­ци.
Војводина Не­кад се пе­кла од сир­ка, а да­нас хит ра­ки­ја од ки­ви­ја или бун­де­ве
БАЧ­КА ТО­ПО­ЛА: Про­из­во­ђач до­ма­ће ра­ки­је и ви­на Ати­ла Фа­брик из Ста­ре Мо­ра­ви­це пред­ста­вио је сво­је, већ на­гра­ђи­ва­не, про­из­во­де на не­дав­но одр­жа­ној „Сар­ми­ја­ди” у Бач­кој То­по­ли.
EUR/RSD 118.2720
Најновије вести