ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ Утврђена мрежа основних школа и вртића

ПЛАНДИШТЕ: Одборници  Скупштине општине  усвојили су Одлуку о мрежи основних школа на подручју локалне самоуправе, коју чине три школе са издвојеним одељењима.
Plandiste opstina foto jelena ivanovic-11
Фото: Ј. Ивановић

То су: Основна школа „Доситеј Обрадовић“ у  Пландишту  са одељењима у Маргити, Јеремновцима, Барицама, Великом Гају и Купинику, Основна школа „Јован Стерија Поповић“ у Великој Греди са издвојеним одељењем у Милетићеву и Основна школа „Јован Јовановић Змај“ у Хајдучици са издвојеним одељењем у Старом Лецу. Одлука о мрежи основних школа, како је истакнуто на седници, предложена је на основу критеријума које је донела Влада Републике Србије, водећи рачуна о броју ученика у насељеним местима и о праву и доступности образовања сваког детета.

Усвојена је и Одлука о мрежи предшколских установа на територији општине, па тако мрежу чине Прешколска установа „Срећно детињство“ у Пландишту, а то је објекат предшколске установе у седишту места, затим вртићи - простори у основним школама и издвојеним одељењима школа, и простор у приватној својини.

Одборници су изгласли и Одлуку о образовању Стручне комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта . Прихваћен је и Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Пландиште за 2019. годину. Овим Програмом обухваћене су парцеле предвиђене за отуђење у 2019. години, утврђен је  рок за покретање и спровођење поступка отуђења као и поступак и начин давања у закуп грађевнског земљишта.

Јендогласно је је дата сагласности на Извештај о раду Савета за здравље општине Пландиште за 2018. године У оквиру ове тачке речено је да Савет за здравље функционише као радно тело СО Пландиште од новембра 2017. године са задатком да заштити права пацијената у области заштите права пацијената, у области јавног здраваља и да обавља и друге послове и задатке у складу и на начин одређен одредбама Статута општине Пландиште, Пословника СО и Пословника о раду Савета за здравље. У извештају није било приговора о повреди појединачних права пацијената Савету за здравље.

У оквиру одборничких питања, постављено је питање изградње капеле у Маргити и побољшања уличне расвете. На оба питања одговорио је председник општине Јован Репац који је казао да се чека сагласност за изградњу капеле јер земљиште на којем би се капела градила није општинско, већ државно. У везу јавне расвете преседник општине Репац казао је да МЗ треба дописом да обавести Општину о местима где расвета треба да се побољша.

        З. Делић

EUR/RSD 117.5923
Најновије вести