Срп­ска но­ва го­ди­на

Спорт / Фудбал Фуд­бал­ски клуб Про­ле­тер про­сла­вио Срп­ску но­ву го­ди­ну
Фуд­бал­ски клуб Про­ле­тер био је до­ма­ћин број­ним спорт­ским рад­ни­ци­ма, на­ви­ја­чи­ма и игра­чи­ма клу­бо­ви­ма са про­сто­ра гра­да у пред­ве­чер­је до­че­ка Срп­ске но­ве го­ди­не. Т
EUR/RSD 117.5020
Најновије вести