Језикоманија

Култура / Наслови Језикоманија: Радио у фиоци
Кутија у столу или ормару која се извлачи, ладица, за неке је ФИЈОКА, а за неке ФИОКА. Правилно је само ФИОКА. Датив именице ФИОКА гласи ФИОЦИ, а не ФИОКИ.
Култура / Наслови Језикоманија: Језички и језични проблем
Суфикси –ски (-шки, -чки) и –ни (-ан) употребљавају се за прављење придева од именица. Наравно, нема општег правила о томе кад се употребљава један, а кад други! Ипак, у српском језику је чешћи наставак –ски (аутобуски, оперски...).
Култура / Наслови ЈЕЗИКОМАНИЈА: И деч­ко и де­чак
Све­до­ци смо не­ве­ро­ват­них скло­по­ва ре­чи и ре­че­ни­ца….Кад ма­ло бо­ље раз­ми­слим, то­га је увек би­ло.
Култура / Наслови ЈЕЗИКОМАНИЈА По­ру­ка сер­ви­са за крат­ке по­ру­ке
Да ли мо­же­те да за­ми­сли­те жи­вот без мо­бил­ног те­ле­фо­на? Или бар да про­ђе­те ули­цом, а да не ви­ди­те не­ког ко ужур­ба­но тип­ка по­ру­ки­цу на истом?
Култура / Наслови ЈЕЗИКОМАНИЈА Ја не знам, а не зна­ју ни дру­ги
Чу­ли сте у ин­тер­вју­и­ма, шоу про­гра­ми­ма, про­чи­та­ли бар јед­ном у днев­ним но­ви­на­ма ре­че­ни­цу: НЕ ЗНАМ НИ ЈА. Са­свим обич­на ре­че­ни­ца, ре­кло би се. Она се ко­ри­сти кад не­ки дру­ги не­што не зна, па то исто не знаш ни ти. Али да ли је она пле­о­на­зам?
Култура / Наслови Језикоманија: Рекла је Петровић(ева)(ка)
Када удајом жена свом презимену дода мужевљево, прво се пише девојачко па онда оно које је удајом добила. Између ова два презимена се не пише цртица.
Култура / Наслови Језикоманија: Уживо пред камерама
Мо­гла бих да се оп­кла­дим да сте бар јед­ном у жи­во­ту ко­ри­сти­ли реч ШОУ... Ако не за на­зив не­ке еми­си­је, он­да као уз­ре­чи­цу, уз­вик, као ва­шу ре­ак­ци­ју на не­што што је ве­о­ма за­ни­мљи­во, ур­не­бе­сно, сме­шно, за­бав­но...
Култура / Наслови Језикоманија: Људски је погрешити
Дневников верни читалац из Апатина пре неколико дана јавио се  у редакцију и указао на грешку коју је чуо на телевизији... наиме, реченица је почела с „Грађани Јазака...”
Култура / Наслови ЈЕЗИКОМАНИЈА: Д'извинете, Ај Ем Сори
Уколико волите свој матерњи језик приметићете да је све већи број фирма илити предузећа која у свом имену имају називе из енглеског језика.
Култура / Наслови Језикоманија: Граматика као математика
Набрајају, само набрајају, рекла би моја мама... Ови, сине, на телевизији никад да заврше... Километарске мисли! А да би скратили реченицу, забораве да убаце главну ствар – именицу! Као да је граматика – математика! Као да поједини појмови имају заједнички именилац!
EUR/RSD 117.9511
Најновије вести