јавни позив

Нови Сад Јавни увид у план моста у продужетку Булевара Европе
На основу члана 45а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18,31/19, 37/19 - др. закон и 9/20) и мишљења Комисије за планове број V-35-174/20  од 21.05.2020. године, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава
Економија Јавни позив за бесповратна средства за стартапе
БЕОГРАД: Министар за иновације и технолошки развој Ненад Поповић најавио је да ће сутра бити отворен Јавни позив за доделу бесповратних средстава стартап компанијама и малим и средњим предузећима у укупном износу од шест милиона евра.
Економија / Пољопривреда За набавку машина и опреме обезбеђено 130.000.000 динара
БЕОГРАД: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је данас Јавни позив за набавку машина и опреме у сточарској производњи а укупно је обезбеђено 130.000.000 динара.
Нови Сад Исправка јавног огласа о продаји пословног простора
Градска управа за имовину и имовинско-правне послове објављује исправку јавног огласа ради отуђења пословног простора из јавне својине града новог сада путем прикупљања писаних понуда
Нови Сад ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта комплекса „ИРМОВО“
урбанистичко-архитектонске разраде локације на катастарској парцели број 3306 К.О. Степановићево у Степановићеву
Нови Сад Предлог листе првенства за доделу социјалног стана
Комисија за доделу стана утврдила је предлог листе реда првенства за доделу стана за категорију лице без стана које је корисник права на новчану социјалну помоћ у смислу закона који уређује социјалну заштиту – самохрани родитељ детета са трансплантираним органом .
Нови Сад јавни позив за суфинансирање удружења у култури
Градска управа за културу Града Новог Сада, расписала је јавни позив за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури са седиштем на територији Града Новог Сада, којa својим радом доприносе развоју.
Нови Сад Радно место у Служби за заједничке послове
Објављен је Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места  на неодређено време у Служби за заједничке послове Града Новог Сада.
Нови Сад Измена јавног позива за концесију за јавне гараже
Град Нови Сад објавио је измену јавног позива за давање концесије за пројектовање, изградњу, управљање и одржавање јавних гаража на територији града.
Нови Сад Представљени конкурси и програми за нова радна места
Јавни позиви и конкурси Националне службе за запошљавање (НСЗ) презентовани су локалним послодавцима у Мастер центру Новосадског сајма.
EUR/RSD 117.5893
Најновије вести