јавни позив

Нови Сад Презентација урбанистичког пројекта стамбених објеката на Мишелуку
Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта  за изградњу стамбених објеката спратности По+П+4 на кат. парцелама бр. 4083/1 и 4083/5 К.О. Петроварадин у Новом Саду (Мишелук).
Нови Сад Презентација Урбанистичког пројекта стамбено-пословног комплекса
Градска управа за урбанизам упућује јавни позив за презентацију
Друштво Кон писао и Брнабић, тражи да функционери увек носе маске
БЕОГРАД: Члан Кризног штаба Предраг Кон упутио је "јавни позив" свим државним функционерима да носе маске.
Нови Сад Јавни увид у план регулације пословања дуж Улице Паје Радосављевића
На основу члана 45а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и мишљења Комисије за планове број V-35-200/20  од 14.05.2020. године, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава
Нови Сад Јавни увид у план моста у продужетку Булевара Европе
На основу члана 45а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18,31/19, 37/19 - др. закон и 9/20) и мишљења Комисије за планове број V-35-174/20  од 21.05.2020. године, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава
Економија Јавни позив за бесповратна средства за стартапе
БЕОГРАД: Министар за иновације и технолошки развој Ненад Поповић најавио је да ће сутра бити отворен Јавни позив за доделу бесповратних средстава стартап компанијама и малим и средњим предузећима у укупном износу од шест милиона евра.
Економија / Пољопривреда За набавку машина и опреме обезбеђено 130.000.000 динара
БЕОГРАД: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је данас Јавни позив за набавку машина и опреме у сточарској производњи а укупно је обезбеђено 130.000.000 динара.
Нови Сад Исправка јавног огласа о продаји пословног простора
Градска управа за имовину и имовинско-правне послове објављује исправку јавног огласа ради отуђења пословног простора из јавне својине града новог сада путем прикупљања писаних понуда
Нови Сад ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта комплекса „ИРМОВО“
урбанистичко-архитектонске разраде локације на катастарској парцели број 3306 К.О. Степановићево у Степановићеву
Нови Сад Предлог листе првенства за доделу социјалног стана
Комисија за доделу стана утврдила је предлог листе реда првенства за доделу стана за категорију лице без стана које је корисник права на новчану социјалну помоћ у смислу закона који уређује социјалну заштиту – самохрани родитељ детета са трансплантираним органом .
EUR/RSD 117.5935
Најновије вести