У процедури Протокол о одређивању тромеђе Србије, Црне Горе и БиХ

БЕОГРАД: Предлог о потврђивању Протокола о одређивању тромеђне граничне тачке између Србије, Црне Горе и БиХ, која се налази у месту Зелена Глава, упућен је у скупштинску процедуру.
1
Фото: Tanjug

У Протоколу, који су три државе потписале 15. маја 2019. у Сарајеву, наводи се да је тромеђа одређена на основу документације о бившим међурепубличким границама, којом располажу потписнице протокола.

Тромеђа је, прецизирано је, заједничка тачка граница катастарских општина: Сочице (Србија), Поблаће (Црна Гора) и Ðаковићи (Заборак) у БиХ, која се налази у месту званом Зелена Глава.

После стабилизације тромеђне граничне ознаке, потписнице протокола извршиће заједнички мерења и израдити одговарајућа техничка документа са дефинитивним координатама.

Тромеђа ће бити обележена на терену постављањем одговарајуће

тромеђне граничне ознаке, у склопу обележавања државних граница између Србије, Црне Горе и БиХ, а трошкове њеног постављања сносиће, у једнаком износу, потписнице протокола.

Србија је из буџета за 2019. обезбедила неопходна средства у укупном износу од 202.000 динара, од чега је 97.000 динара извођено из буџета Министарства спољних послова и 105. 000 динара из буџета Републичког геодетског завода.

Предвиђено је да протокол, који је Влада Србије упутила парламенту 30. децембра 2019. године, ступи на снагу даном пријема последње дипломатске ноте којом се потписнице међусобно обавештавају о испуњености унутрашњих процедура потребних за његово ступање на снагу.

У обраложењу предлога о потврђивању протокола наводи се да је у склопу приступних преговора Србије са ЕУ неопходно решити сва отворена питања у вези са границама (Поглавље 24 – Правда, слободе и безбедност).

Додаје се да је одређивање тромеђне граничне тачке први корак у преговорима о утврђивању граничне линије, а да се закључивањем Протокола о тромеђи стварају услови за наставак преговора и решавања отвореног питања у вези са границама, односно унапређење билатералних односа са земљама потписницама.

EUR/RSD 117.5559
Најновије вести