Урбанисти предвидели проширење вртића у Каћу

Одлуком о изменама и допунама Плана генералне регулације Каћа урбанисти су на грађевинском подручју површине 0,86 хектара предвидели доградњу и реконструкцију предшколске установе у Улици Саве Малешева.
1

То је, како је у тексту плана наведено, неопходно да би се побољшали услови рада и повећао капацитет за смештај деце.

Да би се формирала јединствена архитектонска целина, зона доградње би требало да прати грађевинску линију објекта према улици, уз мања одступања. Планом се задржавају колско-пешачки (економски) и пешачки прилази из Улице Саве Малешева. Од три плаца ће бити формирана јединствена грађевинску парцела од 0,83 хектара, односно простору на којем је вртић биће припојена површина с дрворедом на фронту Улице Саве Малешева.

Приземни објекат предшколске установе заузимаће до 35 одсто поростора, а на граници према улици и суседној основној школи је предвиђена транспарентна ограда, уз обавезно озелењавање декоративним шибљем по ободу.

Паркирање службених возила је планирано на делу комплекса уз економски улаз, док ће унутар уличног профила бити обезбеђен простор где ће се паркирати родитељи кад довозе и одвозе децу. 

Урбнисти наводе да ће у Каћу до 2029. године бити око 900 малишана за које би требало обезбедити простор у објектима бруто развијене грађевинске површине од око 6.800 квадратних метара, и то на комплексима укупне површине два хектара, уз просечни индекс израђености 0,35. Део тих потреба биће обезбеђен проширењем садашњег вртића, међутим, недостаје још 1,1 хектар земљишта за изградњу нових објеката, укупне површине 4.340 квадрата, па је стога планирано формирање нових комплекса на два места (у урбанистичким блоковима 24 и 89).

Будући да се изградња нових вртића очекује у неком дужем периоду, део потреба за смештај деце биће обезбеђен у приватним вртићима и јаслицама.

Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације Каћа могуће га је погледати у просторијама месне заједнице Каћ и у ЈП „Урбанизам” на Булевару цара Лазара 3, као и на сајту тог предузећа.

Ј. Вукашиновић

Фото: „Фејсбук“ страна „Чепом до осмеха“

Пројекат „Приградска насеља – од оснивања до будућности” суфинансирао је Град Нови Сад, а ставови изнети у подржаном пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио новац

EUR/RSD 117.5801
Најновије вести