Пријаве за ђачке стипендије Општине Сремски Карловци

Ученици који су уписали I, II, III или IV разред средње школе, од данас до 29. септембра имају рок да се пријаве на конкурс Општине Сремски Карловци за доделу ђачких стипендија.
Sremski Karlovci Foto: S. Šušnjević
Фото: Сремски Карловци Фото: С. Шушњевић 

Право на стипендије могу остварити редовни ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија или Аутономна Покрајина Војводина, под условом да током школовања нису обнављали ниједну годину, осим у случају болести, и да имају пребивалиште у Сремским Карловцима најмање три године.

Ученик који се уписао у први разред средње школе може добити стипендију ако је проглашен ђаком генерације у Основној школи „23. октобар”, а од другог до четвртог разреда стипендија се додељује ученицима који су у претходним разредима имали просечну оцену 5,00.

Осим попуњене пријаве, кандидати треба да доставе потврду о редовном школовању, доказ о успеху и пребивалишту. За ученике првог разреда, као доказ потребна је оверена фото-копија сведочанства или ђачке књижице, као и доказ да је проглашен ђаком генерације, док је за остале разреде довољна оверена фото-копија сведочанства за претходне године.  Неопходно је приложити и изјаву подносиоца пријаве или родитеља као законског заступника за малолетно дете, која је оверена код јавног бележника, да ученик није корисник неке стипендије.

Уколико подносилац пријаве не достави доказ о пребивалишту или фото-копију личне карте из које се види да има пребивалиште најмање три године на територији Сремских Карловаца, комисија за доделу стипендије ученицима прибавиће их по службеној дужности. Стипендије се одобравају од 1. октобра 2019. године до 30. септембра 2020, с тим што се не исплаћаују за јул и август. Одлуку о висини и броју стипендија доноси Општинско веће.

Пријаве на конкурс достављају се у затвореној коверти на адресу: Општина Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1, 21205 Сремски Карловци, с напоменом: „Пријава на конкурс за доделу стипендија ученицима средњих школа”.      

А. Б.

EUR/RSD 117.5830
Најновије вести