Предлог листе првенства за доделу социјалног стана

Комисија за доделу стана утврдила је предлог листе реда првенства за доделу стана за категорију лице без стана које је корисник права на новчану социјалну помоћ у смислу закона који уређује социјалну заштиту – самохрани родитељ детета са трансплантираним органом .
zgrada stanovi
Фото: Tanjug (D. Goll, ilustracija)

               

На основу члана 107. став 2. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“ број 104/16) и члана 9. Одлуке о додели стана или породичне куће као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 43/19, 49/19 и 54/19-исправка) по Јавном позиву за доделу стана, Комисија за доделу стана на четвртој седници од 12.05.2020. године утврђује

 

                                           ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА

ЗА ДОДЕЛУ СТАНА ЗА КАТЕГОРИЈУ ЛИЦЕ БЕЗ СТАНА КОЈЕ ЈЕ КОРИСНИК ПРАВА НА НОВЧАНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ У СМИСЛУ ЗАКОНА КОЈИ УРЕЂУЈЕ СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ – САМОХРАНИ РОДИТЕЉ ДЕТЕТА СА ТРАНСПЛАНТИРАНИМ ОРГАНОМ 

                                       

                                                                    I.

Р.Б.

Број пријаве

Име и презиме

Стамбени статус

Број чланова заједничког домаћинства

Здравствено стање

Укупан број бодова

1.

XXV-36-2/20-3

Мирјана Павловић

126

10

10

146

 

                 На Предлог листе реда првенства за доделу стана подносилац захтева може да поднесе приговор Градском већу Града Новог Сада у року од 15 дана од дана објављивања Предлога листе реда првенства за доделу стана.

                 Приговор се подноси путем Градске управе за имовину и имовинско-правне послове путем поште на адресу Нови Сад, Народног фронта број 53 или путем писарнице ове управе на истој адреси.

                                                                   II.

                  Предлог листе реда првенства за доделу стана за категорију лице без стана које је корисник права на новчану социјалну помоћ у смислу закона који уређује социјалну заштиту – самохрани родитељ детета са трансплантираним органом објављује се у дневном листу „Дневник“ и на сајту Града Новог Сада www.novisad.rs .

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                           Председник Комисије

ГРАД НОВИ САД                                                                               Вера Зорић

Koмисија за доделу стана

БРОЈ: XXV-36-1/20-26-3

ДАНА: 12.05.2020. године

Н О В И   С А Д

(Огласни текст)

EUR/RSD 117.5893
Најновије вести