Исправка јавног огласа о продаји пословног простора

Градска управа за имовину и имовинско-правне послове објављује исправку јавног огласа ради отуђења пословног простора из јавне својине града новог сада путем прикупљања писаних понуда
gradska kuca fica
Фото: Дневник/ Филип Бакић

На основу Одлуке Градског већа Града Новог Сада, број: 020-95/2020-II од 21. маја  2020. године,

ГРАД НОВИ САД

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ул. Народног фронта 53

 

објављује

 

И С П Р А В К У

Ј А В Н О Г  О Г Л А С А

РАДИ ОТУЂЕЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА  ПИСАНИХ  ПОНУДА

 

            У Јавном огласу ради отуђења  пословног простора из јавне својине Града Новог Сада путем прикупљања писаних понуда који је објављен дана 25. маја 2020. године у дневном листу „DNEVNIK VOJVODINA PRESS“ DOO  Novi Sad  и на сајту Града Новог Сада, врши се исправка тако да у делу „УСЛОВИ ОТУЂЕЊА“ став 3. речи:

„Почетна купопродајна цена идеалног дела предметног пословног простора износи 132.245, 28 евра

замењују се речима:

„Почетна купопродајна цена идеалног дела предметног пословног простора износи 132.252,48 евра“.

         

(Огласни текст)

EUR/RSD 117.5830
Најновије вести