Језикоманија: И те како одвојено

Речца ЛИ која је повезана с карактером реченице или с глаголом, како се пише? Пише се одвојено: Да ЛИ си ту? Је ЛИ тако?
Nataša Mirković / dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

У разговорном стилу се јавља и узречица ЈЕ ЛИ која се такође пише одвојено, а у множини се употребљава и облик ЈЕЛТЕ.Речца НЕ за негирање се не спаја с глаголима: не знам, не схватам… Изузеци су глаголи: нећу, немам, немој, нисам.

Одвојено се пише речца И ТЕ која служи за истицање: и те како.

Код придева и именица речца НЕ сраста са другом речи, па тако имамо нечовека, незнање, незрелог или неписменог.

Заменице са НИ се пишу спојено без предлога, али када се употребе с предлогом, он раздваја саставнице: ни од кога, ни у што, ни са чим.

Помоћна реч ПУТ пише се спојено са бројевима један, два и три: једанпут, двапут, трипут, али одвојено уз вишечлане бројеве чији је последњи члан један, уз редне бројеве и заменице: тридесет и један пут, први пут, овај пут; док се облик пута увек пише одвојено: два пута, три пута.

У спојевима предлог-именица, спојено се пишу нова, померена значења конструкције: напречац, заузврат.

Одвојено се пише „у кратко време”, али у значењу сажето, пише се спојено: укратко.

Одвојено се пишу предлошке везе с личним заменицама: преда мном, са мном, уза ме.

Н. Мирковић

EUR/RSD 117.3269
Најновије вести